Bronė Aleksandra Jameikienė

Vardas Bronė Aleksandra
Pavardė Jameikienė
Mergautinė pavardė Jasiukevičiūtė
Profesija vitražistas, tapytojas
Gimimo data 1918-02-16

Išsami biografija

Vitražo dailininkė, tapytoja. Gimė 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, mirė 2001 m. rugsėjo 17 d. Honolulu (Havajai, JAV); palaidota Čikagoje.

1937 m. baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune, studijavo lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete, studijuodama dirbo Lietuvos kalbos institute, Lietuvos Mokslų Akademijoje, Vilniuje.

Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. studijavo audimą Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. Pokario metais su Čiurlionio ansambliu aplankė beveik visas lietuvių tremtinių stovyklas pietinėje Austrijoje ir Vakarų Vokietijoje (ansamblyje dainavo, šoko tautinius šokius, buvo ansamblio pranešėja). Keliaudama po Europos kraštus susipažino su Vienos, Berlyno, Paryžiaus ir Londono muziejais.

1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje, dirbo dienraščio „Draugas“ redakcijoje. Nuo 1952 m. tobulinosi A. Valeškos vitražo studijoje Čikagoje. 1956 m. Čikagos meno institute specializavosi vitražo ir meno istorijos srityse, įgijo dailiųjų menų bakalauro, vėliau – magistro laipsnį. 1959 m. išvyko į Havajus, studijavo Rytų meną Havajų institute, kur 1962 m. įgijo magistro laipsnį orientalistinio meno srityje. Dėstė dailę Honolulu meno akademijoje, amerikiečių organizacijoms ir studentas skaitė paskaitas apie lietuvių liaudies meną ir organizavo lietuvių liaudies meno parodas Ilinojaus, Indianos, Viskonsino ir Kolorado valstijose. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Daug keliavo po Indiją, Japoniją, kur mokslinėse ir kultūrinėse institucijose skaitė paskaitas apie Vakarų meną.

Lietuvių dailės instituto narė, Čikagos apygardos Kultūros tarybos narė, dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje. Minima dailininkų vardyne „Who's Who in American Art“.

Nuo 1954 m. dalyvavo lietuvių ir amerikiečių dailės parodose Amerikoje, Kanadoje (National Biennial Religious Art Exhibit, Annual Reli-gious Art Show). 1955 m. religinio meno parodoje Čikagoje pelnė premiją už vitražą „Trys karaliai“, parodoje „Madona mene“ – premiją už skaldyto stiklo vitražą „Madona su lotosu“. Surengė kelias asmenines dekoratyvinių audinių parodas.

Kūrė vitražus iš lakštinio ir skaldyto stiklo. Ankstyvuoju laikotarpiu (1956–1960) kūrė tradicinius švinu montuotus vitražus („Pavasaris“, „Velykų rytas“, „Žilvinas“, „Trys išminčiai“, „Šv. Pranciškus Asyžietis“, „Šv. Pranciškus kalba paukščiams“). Nuo 1960 m. susidomėjo skaldyto stiklo technologija, didesnį dėmesį skyrė spalvai, rėmėsi lietuvių liaudies kūrybos palikimu („Madona su lotosu“, „Rytietiškoji Madona“, įvairūs Kristaus kančios simboliai Šv. Filomenos bažnyčioje Čikagoje). Kūriniams būdinga stilizuotos formos, abstrakti raiška („Paukštė“, 1969).Sukūrė vitražų Čikagos ir Honolulų bažnyčioms, visuomeninimas pastatams. Taip pat sukūrė mozaikų, kilimų, kostiumus J. Karnavičiaus operai „Gražina“ (1967 m. pastatė Lietuvių operos draugija).

2015 m. skaldyto stiklo vitražą „Gaidys“ (h 160 cm) Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui padovanojo Ilinojaus valstijoje JAV gyvenanti dailininkės giminaitė Sigutė Žemaitienė.

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija, amerikiečių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.