Dargelienė

Išsami biografija

XIX a. gyvenusi liaudies meistrė iš Rudgalvių k., Endriejavo vls., Kretingos apskr.