Abelis Zilberšteinas

Išsami biografija

Kalvarijoje dirbęs fotografas. Manoma, kad 1899 m. Kalvarijoje jis įkūrė pirmąją fotografijos ateljė.