Abramavičius

Išsami biografija

Kažkuris iš XX a. I pusėje Alytuje dirbusių fotografų Abramavičių – antspaude nurodoma tik pavardė, vardo nėra.