Alfonsas Survila

Vardas Alfonsas
Pavardė Survila
Profesija fotografas, ekonomistas
Gimimo data 1892-08-02

Išsami biografija

Fotografas, ekonomistas. Alfonsas Survila gimė 1892 m. rugpjūčio 2 d. Rygoje, Latvijoje.

1909 m. A. Survila baigė Rygos gimnaziją. Fotografo profesijos paslapčių mokėsi pas Rygos fotografus von Egertą ir Geislerį. 1916–1918 m. Maskvos universitete studijavo ekonomiką, kurios studijas 1940 m. pabaigė Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1911 m. apsigyveno Kretingoje, įkūrė fotografijos paviljoną, kuriame fotografijos meno mokė būsimą Kretingos ir Palangos fotografą Igną Stropų. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1914 m. grįžo į Rygą, o 1915 m. apsigyveno Maskvoje, kur turėjo fotografijos paviljoną. Revoliucijos metu dirbo fotokorespondentu Rusijos telegrafo agentūroje „ROSTA“; jam teko fotografuoti bolševikų vadus (Leniną, Sverdlovą, Trockį ir kt.).

1919 m. paimtas į RA ir išsiųstas į Pietų frontą, kur vadovavo karinio dalinio sanitarijos tarnybai. 1922 m. gegužės mėnesį demobilizavosi ir grįžo į Lietuvą, o rugpjūčio mėnesį parvyko į Kretingą ir dirbo fotografu. 1934 m. Kretingoje surengtoje fotografijų parodoje gavo pagyrimo raštą. 1938 m. išvyko į Telšius. 1950 m. buvo išrinktas Telšių rajono tarybos deputatu ir paskirtas plano komisijos pirmininku. 1953 m. rugsėjo mėn. persikėlė į Vilnių, įsidarbino vietinės pramonės ministerijos plano skyriaus viršininko pavaduotoju, o nuo 1962 m. vadovavo santechnikos montažo plano skyriui. Įvairiose įstaigose dirbo ekonomistu.

Šaltiniai

Stanislovas Žvirgždas. Pirmieji Palangos fotografai, in: Žemaičių žemė – 2003, nr. 4, p. 41.

Alfonsas Survila, parengė Lina Buikienė, 2009 m., red. Julius Kanarskas, 2010 m., in: Kretingos rajono personalijų žinynas. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Prieiga per internetą: http://senoji.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=834 [žiūrėta 2013-02-22].