Valerija Čiurlionytė-Karužienė

Vardas Valerija
Pavardė Čiurlionytė-Karužienė
Mergautinė pavardė Čiurlionytė
Profesija muziejininkas, kultūros veikėjas
Gimimo data 1886-12-19

Išsami biografija

Muziejininkė, kultūros veikėja. Gimė 1886 m. gruodžio 19 d. Druskininkuose, mirė 1982 m. gruodžio 23 d. Kaune, palaidota Eigulių kapinėse Kaune.
Broliai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Čiurlionis, Stasys Čiurlionis, sesuo Jadvyga Čiurlionytė.
1915 m. Lietuvių dailės draugijos įgaliota į Maskvą lydėjo nuo karo evakuojamus M. K. Čiurlionio paveikslus, 1919 m. rūpinosi jų grąžinimu į Lietuvą. Studijavo pedagogiką, vėliau – dailės dalykus Maskvos, Berlyno dailininkų studijose, Ciuricho universitete, Kauno meno mokykloje.

1920 m. Skapiškyje Antano Žmuidzinavičiaus įsteigtos juostų ir kilimų dirbtuvės vedėja, 1928–1945 m. dirbo mokyklose, vaikų darželiuose, 1945–1982 m. Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje; nuo 1967 m. M. K. Čiurlionio skyriaus vedėja. Su seserimi Jadvyga prisidėjo prie M. K. Čiurlionio kūrybos populiarinimo.

Parengė ir išleido albumus „M. K. Čiurlionis – 16 fluorofortų“ (1963), „M. K. Čiurlionis“ (su kitais, 1977), knygą „M. K. Čiurlionis: Bibliografija“ (su kitais, 1970).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, p. 783.