Adomas Smetona

Vardas Adomas
Pavardė Smetona
Profesija dailininkas, leitenantas, karys
Gimimo data 1901-03-10

Išsami biografija

Dailininkas. Adomas Smetona gimė 1901 m. kovo 10 d. Liepojoje.

1918 m. tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu, baigė karo mokyklos pirmąją laidą, tarnavo ulonų pulke. Gavęs vyriausiojo leitenanto laipsnį, išėjo į atsargą ir įstojo į Kauno meno mokyklą (ją baigė 1929 m.). Vėliau studijavo Paryžiaus dekoracinio meno mokykloje. Grįžęs dėstė Kauno meno mokykloje.

Dirbo aliejinės ir dekoracinės tapybos srityse. A. Smetonos kūrinių buvo įsigijusi Čiurlionio galerija. Vienas žymesnių jo paveikslų yra „Steponas Batoras įkuria Vilniaus universitetą“. 1938–1940 m. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas.

1941 m. birželio 14 d. bolševikų suimtas, ištremtas į koncentracijos stovyklą Uralo kalnuose, ten mirė. 

Šaltiniai

Lietuvių enciklopedija, JAV: Lietuvos enciklopedijos leidykla, 1963.