Antanas Soroka

Vardas Antanas
Pavardė Soroka
Profesija tautodailininkas, kryždirbys, medžio drožėjas
Gimimo data 1886 m.

Išsami biografija

Tautodailininkas, kryždirbys, medžio drožėjas. Antanas Soraka gimė 1886 m. Pazapsių kaime (netoli Kučiūnų bažnytkaimio).
Turėjo tik pradinį išsilavinimą, tačiau mėgo skaityti, ypač religinio bei didaktinio turinio knygelės, Šventasis Raštą, šventųjų gyvenimų aprašymus.
A. Soraka drožė bažnyčių altorius, nešiojamuosius procesijų altorėlius, kryžius, Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų skulptūras.
Staliaus, baldžiaus amato mokėsi pas nenustatytą meistrą ar meistrus, pramoko ir kalvystės bei dailidės darbų. Dukart buvo išvykęs į Ameriką, kur dirbo įvairius statybų ir jų apdailos darbus, drožė šventųjų figūras.
1948–1949 m. nusprendė pagerbti žuvusius partizanus ir padarė jiems atminti puošnius kryžius. Kryžiai buvo iškilmingai ir pašventinti, trys iš jų išliko.
Mirė A. Soraka 1951 m., palaidotas Kučiūnų kapinėse. 

Šaltiniai

http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Soroka.htm (žiūrėta 2013-04-11)