Juozapas Stankus

Vardas Juozapas
Pavardė Stankus
Profesija tautodailininkas, dievdirbys, kryždirbys, medžio drožėjas
Gimimo data 1840 m.

Išsami biografija

Tautodailininkas, kryždirbys, medžio drožėjas. Juozapas Stankus gimė 1840 m. Upynos kaime (Šilalės r.).
Anksti mirus tėvams, gyveno pas tėvo brolį stalių Motiejų Stankų.
Išmoko staliaus amato, statė namus, daržines ir kitus trobesius, dirbo kryžius, koplytėles, skrynias, spintas, komodas, kėdes, kibirus, suolus, karstus, drožė šventųjų skulptūrėles. Yra žinių, kad senojoje Upynos bažnyčioje stovėjo jo drožtos šventųjų skulptūrėlės.
J. Stankus mirė 1921 m.

Šaltiniai

http://www.tradicija.lt/Menininkai/J_Stankus_tevas.htm (žiūrėta 2013-04-19)