Jonas Steponavičius

Vardas Jonas
Pavardė Steponavičius
Profesija grafikas
Gimimo data 1907-11-06

Išsami biografija

Grafikas. Jonas Steponavičius gimė 1907 m. lapkričio 6 d. Dovainiškyje.
1927–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1933 m. baigė Paryžiaus aukštąją taikomosios dailės mokyklą, kurį laiką studijavo Dailės mokykloje, lankė Dailiosios spaudos mokyklą mokyklą Paryžiuje.
Grįžęs į Lietuvą 1933–1940 m. (su pertraukomis) dirbo „Spindulio“ spaustuvėje Kaune. Nuo 1930 m. dalyvavo dailės parodose (1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje už iliustracijas K. Puidos knygai „Vienos nakties dykūnas“ apdovanotas „Grand Prix“, už plakatus – aukso medaliu).
Dalyvavo dailininkų grupuotės „Ars“ veikloje. 1922 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Bostoną. Dirbo lakštinės grafikos, plakato ir knygų iliustravimo srityje. Sukūrė estampų (litografijų – „Paryžiaus gatvė naktį“, „Nukryžiuotasis“, „Vaižganto portretas“, medžio raižinių – „Sopulingoji“, knygų iliustracijų (A. Giedriaus „Tėvelių pasakos“), ekslibrisų, pašto ženklų, plakatų, apipavidalinimo knygų.
Kūriniai turi kubizmo bruožų; jiems būdinga konstruktyvios, apibendrintos, geometrizuotos formos, šviesšešėlių kontrastai.
J. Steponavičius mirė 1986 m. birželio 16 d. Bostone.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, t. 22, p. 512.