Vincas Svirskis

Vardas Vincas
Pavardė Svirskis
Profesija tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys, knygnešys
Gimimo data 1835-01-28

Išsami biografija

Vincas Svirskis –  iškiliausas Lietuvos kryždirbys, skulptorius, liaudies menininkas.

V. Svirskis gimė 1835 m. sausio 28 d. Glitėnų k. (Panevėžio r.). Drožinėti pradėjo labai anksti. Žinoma, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti, gerai kalbėjo lenkiškai, šiek tiek rusiškai. Taip pat mokėjo skaityti ir giedoti lotyniškai, todėl padėdavo giedoti Truskavos ir Ančiškio bažnyčių vargonininkams. Spėjama, kad jis lankė Krekenavos parapijos mokyklą.

Spaudos draudimo metais V. Svirskis palaikė ryšius su knygnešiais, lietuviškų knygų platintojais. Uždraustą literatūrą platino ir pats. Meistras vaikščiodavo iš kaimo į kaimą. Manoma, kad jis padarė apie 200 kryžių, beveik visi jie stovėjo Vidurio Lietuvoje.

Kryžius V. Svirskis skobdavo tik iš ąžuolo. Jo medieną sunkiau apdirbti, tačiau ji gana ilgai netrūnija net po atviru dangumi.

Šventųjų horeljefais, augalų bei gyvūnų atvaizdais V. Svirskis savo kryžius puošdavo iš visų pusių – neretai būdavo sunku nustatyti, kur jų frontonas.

Menotyrininkai V. Svirskio kryžiais susidomėjo tik 20-ojo amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje.

V. Svirskis mirė 1916 m. kovo 7 d. Burvelių k. (Panevėžio r.), palaidotas Surviliškyje. 

Šaltiniai

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Svirskis (žiūrėta 2013-03-01)

http://www.tradicija.lt/Menininkai/V_Svirskis.htm (žiūrėta 2013-03-01)

http://www.muge.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=226:projektas-qlietuvos-centre-tautikumo-versmsq-originals-kryiai-papuot-bet-kur-europos-muziej&catid=36:publikacijos&Itemid=54 (žiūrėta 2013-03-01)