Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsigaliojo nauja Lietuvos Konstitucija

Joje dar sustiprintos prezidento galios.