Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsteigtas Vilniaus universitetas

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Steponui Batorui pasirašius privilegiją, Vilniaus jėzuitų kolegija reorganizuota į universitetą – Vilniaus jėzuitų draugijos akademiją ir universitetą. Iš pradžių jame veikė Teologijos ir Filosofijos fakultetai. Pirmasis universiteto rektorius buvo Petras Skarga.