Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Upytės piliakalnis su papiliu (37459)

Unikalus objekto kodas: 37459 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Upytės (Tarnagalos) piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Čičinsko kalnu (5431), ir Upytės (Tarnagalos) piliakalnio su papiliu papilys (37460). Upytės pilies (XIII–XVI a.) vieta.

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Tarnagalos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Čičinsko kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Tarnagalos piliakalnis su papiliu lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.