Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čiužinys

Stačiakampis maišas su minkštu užpildu, dažniausiai skirtas gulėti.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2011 08 25).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=mattress&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300040450 (žiūrėta 2012 06 21).

Šalutiniai terminai

pašonis; pelinė; lekinė lietuvių kalba

Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, p. 74.

matracas lietuvių kalba

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 09 12).

senikas; sienikas; šiaudinė; šiaudinis; šienikas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

mattress anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2011 08 25).