Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pusbatis

Batas be auliuko.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 702.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 27).

Šalutiniai terminai

tuplis lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 27).

čeverykas; čeveryka
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

loafer; low-cut shoe; slip-on; slip-on shoe anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 954; Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1517.