Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Upytės piliakalnio su papiliu piliakalnis (5431)

Unikalus obejkto kodas: 5431.

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Tarnagalos piliakalnio su papiliu piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Čičinsko kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.