Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čižiūnų pilkapis (3534)

Unikalus objekto kodas: 3534.

Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Čižiūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Milžinkapis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.