Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čižiškės pilkapynas (37733)

Unikalus objekto kodas: 37733.

Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Pajusinės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.