Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  raižymas

Dekoravimo technika: reljefinis piešinio įbrėžimas, įraižymas metale, medyje ar kitoje medžiagoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

graviravimas lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.
įrėžimas

Termino atitikmuo užsienio kalba

engraving anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.