Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įsiuvinė aplikacija

Aplikacijos rūšis: pagrindiniame audinyje iškarpomas rašto motyvas, o į iškirptą vietą įsiuvama kitos medžiagos skiautė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

inkrustacinė aplikacija lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 34.

Termino atitikmuo užsienio kalba

reverse applique; reverse appliqué anglų kalba