Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čiaupas

Vamzdyno įtaisas orui, dujoms ar skysčiams leisti ar sulaikyti.