Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  velykinė žvakė

Didelė balta, krikščioniškais simboliais dekoruota žvakė, naudojama Velykų liturgijoje.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=candle&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300190806 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

paschal candle; Easter candle anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=candle&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300190806 (žiūrėta 2011 01 24).