Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čiurigereskas

Architektūros dekoro stilius, ispanų vėlyvojo baroko atmaina, vadinamas pagal dailininko Churriguera pavardę. Reiškėsi XVII a. pab.–XVIII a. vid. Statiniai gausiai puošti įmantriu skulptūriniu dekoru iš medžio, stiuko, akmens. Būdingas elementas – spiralės pavidalo kolona, vėliau atsirado rokoko motyvų. Kūrė skulptoriai broliai Jose Benito, Joaquinas ir Alberto Churrigueros, Pedro de Ribera, Narciso Tome. Paplito ispanų kolonijose Amerikoje, Meksikoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 88.

Šalutiniai terminai

čurigereskas, čiurigerizmas lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 379.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Churrigueresque anglų kalba
Churrigueresco; Churriguerismo ispanų kalba