Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  eklektika

Reiškinys, būdingas XIX a. architektūrai ir dailei, susijęs su istorizmo principu. Praėjusių epochų ar anksčiau gyvenusių menininkų stilistinių priemonių naudojimas, skirtingų stilių elementų sujungimas viename kūrinyje. Nuo neostilių skiriasi heterogeniškumu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas,red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 111.

Termino atitikmuo užsienio kalba

eclecticism; eclectic anglų kalba