Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rytų grupė (romanų šaka)

Indoeuropiečių šeimos romanų šakos grupė. Apima moldavų, rumunų kalbas. Vartojamos Rumunijoje, Moldavijoje, Vengrijoje ir kitur.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Ethnologue: Languages of the World,  http://www.ethnologue.com/family/17-977 (žiūrėta 2010 05 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Eastern Romance languages anglų kalba

International Encyclopedia of Linguistics, ed. William J. Frawley, Oxford University Press, 2nd edition, 2003, v. 3, p. 467.