Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rytų grupė (slavų šaka)

Indoeuropiečių šeimos slavų šakos grupė. Apima baltarusių, rusų, ukrainiečių kalbas.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Ethnologue: Languages of the World,  http://www.ethnologue.com/family/17-252 (žiūrėta 2010 05 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

East Slavic languages anglų kalba

International Encyclopedia of Linguistics, ed. William J. Frawley, Oxford University Press, 2nd edition, 2003, v. 4, p. 80.