Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čižiškių k.

Smurgainių rajonas, Gardino sritis, Baltarusija.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Cižyški baltarusių kalba