Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Eduardas Mieželaitis (1919–1997) (Maironio lietuvių literatūros muziejus)  

Kolekcija literatūrinė. Saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Sudaryta Lietuvoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Maironio lietuvių literatūros muziejaus 2008 m. pateikta informacija Lietuvos dailės muziejui.