Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsteigtas Vyriausiasis LDK tribunolas

Tribunolui Abiejų Tautų Respublikos valdovas perdavė savo teisę nagrinėti bajorijos apeliacines bylas. Vyriausiasis LDK tribunolas turėjo posėdžiauti Vilniuje, Trakuose, Naugarduke ir Minske.