Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvykdytas karinis perversmas Graikijoje.

„Juodųjų pulkininkų” diktatūra (1967–1974).