Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Čekoslovakijos rinkimai į parlamentą

Šiuose rinkimuose už komunistus balsavo tik 14 proc. rinkėjų; dauguma balsus atidavė už Piliečių forumo kandidatus į šalies parlamentą.