Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  akustinis gylmatis

Vandens telkinių gylio matuoklis, kurio veikimas pagrįstas akustiniu aidu. Matuojamas laiko tarpas, per kurį spnduojamasis garso impulsas nusklinda iki dugno ir grįžta atgal.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 215.

Termino atitikmuo užsienio kalba

acoustic depthometer; acoustic depth finder anglų kalba

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 215.

écho-sondeur; sondeur par écho sonore prancūzų kalba

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 215.

Echomesser vokiečių kalba

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 215.