Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  batas (apavas)

Su aulais ar be aulų odinis, guminis ar plastikinis avalynės gaminys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 702.

Šalutiniai terminai

kurpė; sopagas; tuplis; čeverykas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 27).

Termino atitikmuo užsienio kalba

shoe anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1490.