Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsteigta nepelno organizacija LIFE (Lietuvos tarptautinis teatrų festivalis)

Nepelno organizacija LIFE įsteigta 1991 m. spalio mėn. Steigėjai: Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Vilniaus miesto taryba.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.