Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Grušo spektaklio „Barbora Radvilaitė“ premjera

J. Grušas. „Barbora Radvilaitė“. 3 veiksmų drama. Rež. I. Bučienė, dail. V. Idzelytė-Dautartienė, komp. B. Kutavičius, choreogr. J. Katakinas, rež. pad. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Barbora Radvilaitė – E. Aukštakalnytė; Žygimantas Augustas – V. Rumšas; Radvila Juodasis – Š. Puidokas; Radvila Rudasis – R. Bagdzevičius; Bona – R. Paliukaitytė; Elzbieta – J. Dapkūnaitė; Papagoda – A. Chadaravičius; Arkivyskupas Dzierskovskis – D. Banionis; Juokdarys – P. Budrys; Gydytojas Jonas Antoninas – A. Smailys; Bajorai – A. Bružas, A. Zigmantavičius; Riteriai – J. Rygertas, S. Kubilius; Moterys – M. Bičiūnaitė, N. Bulotaitė, J. Dzemenaitė, I. Gedvilaitė, J. Kalvaitytė, R. Lazauskaitė, J. Vilūnaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.