Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  drabužio apvadas

Aplink drabužio kraštą einanti juostelė; gali būti ir kaip puošiamasis elementas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 29.

Šalutiniai terminai

apipurškos; liemavonė; limavonė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 03 29).

Termino atitikmuo užsienio kalba

binding; edging anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 29.

bord; bordure prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 29.

Besatz; Borte vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 29.