• Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – vienas iš žinomiausių peizažo meistrų. Taip pat aktyvus visuomenininkas, kovotojas, stovėjęs prie Lietuvos valstybingumo formavimosi pamatų, patyręs besikeičiančio laiko (politinių santvarkų) verpetus. Jo bendraminčiai, kolegos, draugai buvo ypatingos asmenybės, tautos inteligentijos žiedas: dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis, rašytoja, pedagogė Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, dailininkas Petras Rimša, Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, archeologas Tadas Daugirdas, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis, gamtininkas Tadas Ivanauskas. Bendrauta su daugeliu to meto politikų, diplomatų, dailininkų, rašytojų, muzikų.
   Tapyba A. Žmuidzinavičiaus gyvenime užėmė išskirtinę vietą. Nuo pirmųjų studentiškų darbų sukūrimo iki devyniasdešimties metų jubiliejaus sukauptas daugiau kaip dviejų tūkstančių darbų palikimas: tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai, etiudai ir eskizai.
   Meilė gamtai, jautrumas aplinkai nulėmė A. Žmuidzinavičiaus kaip realizmo krypties atstovo kelią. Jo sieloje glūdėjo poreikis įamžinti dvasią jaudinančius aplinkos vaizdus. Studijos Varšuvoje žymaus lenkų istorinio žanro dailininko Voiciecho Gersono privačioje dailės studijoje tapo lemtingos. Ir vėliau, po kelerių metų buvimas Paryžiuje, menų sostinėje, ta juslinė prancūziška patirtis vis dėlto nesuformavo galutinio apsisprendimo keisti saviraiškos pobūdį. Kaip pats sakydavo, „vagabundo“ charakteris, aistra kelionėms, nepažintiems kraštams ir tapymo alkis buvo tarsi dienoraščio rašymas aliejiniais dažais. Peizaže tas nuotaikos momentas, pagavi impresija liejosi spalvomis, o baltame popieriaus lape romantiniai įvaizdžiai sutinkami poetinėse eilutėse, trumpose apysakose, pasakojimuose, pasakėčiose. Pirmoji knyga „Lietuvos keliais“ išleista 1921 m. JAV. Dvi knygas išleido Lietuvos šaulių sąjunga – eilėraščių knygą „Gyvenimo takais“ (1930) ir prisiminimų knygą „Priešui ir Tėvynei“ (1931). Autobiografinė knyga „Paletė ir gyvenimas“ išėjo 1961 metais.

Parodos objektai

   
 • Dzūkų bajorų kaimelis

  Dzūkų bajorų kaimelis, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – drėgna pieva, toliau – žole apaugęs kalnelis. Ant kalnelio pušis, senos trobos dviem eilėmis, pakrypęs kryžius. Dangus giedras, lengvučiai debesėliai. Koloritas žalsvai melsvas. Signatūra dešinėje pusėje. 

 • Bulves kasa

  Bulves kasa, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmojo plano centre – viena moteris stovi, o kitos dvi pasilenkusios kauptukais kasa bulves. Prieš kasėjas stovi du pinti krepšiai. Už moterų, kairėje, pastatyti du prikrauti maišai. Tolumoje matyti dirbami laukai, melsvos medžių ir krūmų juostos. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe. 

 • Paryžiaus etiudas (Alėja St. Cloud)

  Paryžiaus etiudas (Alėja St. Cloud), 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Etiude vaizduojamas parko takas, iš abiejų pusių apsuptas medžių. Tolumoje matyti šviesūs rausvi medžiai ir gelsvas dangus. 

 • Paryžiaus etiudas. Reginys iš mano lango

  Paryžiaus etiudas. Reginys iš mano lango, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane kairėje pusėje – raudonas namo stogas, dešinėje stovi geltonas pastatėlis. Antrame plane – aukštas pastatas

  su pabrėžtomis sienų vertikalėmis. Koloritas rausvai geltonas.

 • Paryžiaus etiudas

  Paryžiaus etiudas, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Etiudo pirmame plane – laukas, toliau matyti medžiai. Už jų, tolumoje, matosi rūmai su dviem bokštais. Rausvas vakaro dangus. Metų laikas – vasara. Signatūra nugarinėje pusėje. 

 • Paryžiaus etiudas

  Paryžiaus etiudas, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Tamsūs stogai, kaminai, debesuotas dangus. Pro debesis skverbiasi mėnesienos šviesa. Signatūra dešinėje pusėje.

 • Paryžiaus etiudas

  Paryžiaus etiudas, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane kairėje – medis, geltona upė. Šiek tiek tolėliau tiltas. Tolumoje matyti medžiai ir namai. Gelsvai rausvas vakaro dangus. Signatūra nugarinėje pusėje. 

 • Paryžiaus etiudas

  Paryžiaus etiudas, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Etiudo pirmame plane – ant žolės sėdi dvi moterys, apsirengusios baltomis palaidinukėmis ir tamsiais sijonais, galvas prisidengusios skrybėlaitėmis. Už jų kairėje matyti medinė tvora, o toliau – parko medžiai.

 • Paryžiaus etiudas. Marija Putvinskaitė

  Paryžiaus etiudas. Marija Putvinskaitė, 1906 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Parko fone ant suolelio sėdi jauna moteris su akinukais, vilkinti juodu rūbu, užsidėjusi baltą skrybėlaitę, apjuostą juodu kaspinu. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe. 

 • Autoportretas

  Autoportretas, 1907 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. Veidas kiek pasuktas į dešinę. Signatūra dešinėje, apatiniame kampe. 

 • Smidrūnėlis

  Smidrūnėlis, 1907 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – ant aukšto stovo stovi vazonėlis su gėle. Toliau kairėje matyti staliukas, o dešinėje pastatyta kėdė. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe. 

 • Miškas ūžia, verkia, gaudžia

  Miškas ūžia, verkia, gaudžia, 1907 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Miškas ankstyvą rytmetį. Pirmame plane – kelmai, nukirsti medžiai, du žmonės, kertantys aukštą medį. Toliau rūke matyti paskendęs miškas. Iš rūko tarytum kyla senio ir mergelės figūros. Signatūra kairėje, apatiniame kampe. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.