• Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – vienas iš žinomiausių peizažo meistrų. Taip pat aktyvus visuomenininkas, kovotojas, stovėjęs prie Lietuvos valstybingumo formavimosi pamatų, patyręs besikeičiančio laiko (politinių santvarkų) verpetus. Jo bendraminčiai, kolegos, draugai buvo ypatingos asmenybės, tautos inteligentijos žiedas: dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis, rašytoja, pedagogė Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, dailininkas Petras Rimša, Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, archeologas Tadas Daugirdas, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis, gamtininkas Tadas Ivanauskas. Bendrauta su daugeliu to meto politikų, diplomatų, dailininkų, rašytojų, muzikų.
   Tapyba A. Žmuidzinavičiaus gyvenime užėmė išskirtinę vietą. Nuo pirmųjų studentiškų darbų sukūrimo iki devyniasdešimties metų jubiliejaus sukauptas daugiau kaip dviejų tūkstančių darbų palikimas: tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai, etiudai ir eskizai.
   Meilė gamtai, jautrumas aplinkai nulėmė A. Žmuidzinavičiaus kaip realizmo krypties atstovo kelią. Jo sieloje glūdėjo poreikis įamžinti dvasią jaudinančius aplinkos vaizdus. Studijos Varšuvoje žymaus lenkų istorinio žanro dailininko Voiciecho Gersono privačioje dailės studijoje tapo lemtingos. Ir vėliau, po kelerių metų buvimas Paryžiuje, menų sostinėje, ta juslinė prancūziška patirtis vis dėlto nesuformavo galutinio apsisprendimo keisti saviraiškos pobūdį. Kaip pats sakydavo, „vagabundo“ charakteris, aistra kelionėms, nepažintiems kraštams ir tapymo alkis buvo tarsi dienoraščio rašymas aliejiniais dažais. Peizaže tas nuotaikos momentas, pagavi impresija liejosi spalvomis, o baltame popieriaus lape romantiniai įvaizdžiai sutinkami poetinėse eilutėse, trumpose apysakose, pasakojimuose, pasakėčiose. Pirmoji knyga „Lietuvos keliais“ išleista 1921 m. JAV. Dvi knygas išleido Lietuvos šaulių sąjunga – eilėraščių knygą „Gyvenimo takais“ (1930) ir prisiminimų knygą „Priešui ir Tėvynei“ (1931). Autobiografinė knyga „Paletė ir gyvenimas“ išėjo 1961 metais.

Parodos objektai

   
 • Mano tėvo sodyba

  Mano tėvo sodyba, 1907 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

   Ant kalnelio iš toliau matyti vienkiemio trobesiai slenkant audrai. Signatūra dešinėje pusėje. 

 • Vezuvijus

  Vezuvijus, 1908 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – vanduo, toliau dešinėje šviesūs, kairėje tamsesni kalnai. Papėdėje – lyg gyvenvietės siluetas. Koloritas rausvas. Paros metas – saulėlydis. 

 • Paryžiaus etiudas

  Paryžiaus etiudas, 1908 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – upės vanduo, tiltas su einančių žmonių figūromis. Pro jo apačią matyti kitas tiltas. Dešinėje krantinėje matosi namai, prie kranto kelios valtys. Koloritas gelsvai rausvas.

 • Šilono rūmai

  Šilono rūmai, 1908 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Ežere matyti rūmai su bokštais, stogai raudoni. Kairėje pusėje vos matomas kitas ežero krantas. 

 • Tado Daugirdo portretas

  Tado Daugirdo portretas, 1910 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Paveiksle vaizduojamas sėdintis senyvas vyras su ūsais, užsidėjęs žieminę kepurę, apsisiautęs kailiniais, pasisukęs į kairę pusę. Ranka, tarsi padėta ant kelių, prilaiko kailinius. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe. 

 • Niagaros krioklys

  Niagaros krioklys, 1910 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – nuo upės slenksčių krentančo vandens masė ir nuo jos kylantys garai. Kairėje pusėje – medis, toliau matosi pakrantė, medžiai, už jų tolumoje namai. Signatūra dešinėje apačioje, ant akmens. 

 • Nelaiminga šalis

  Nelaiminga šalis, 1910 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Per raudonai paskutinių saulėlydžio spindulių apšviestus iškirsto miško kelmynus ir kalveles paveikslo gilumon pasiramstydamas lazda eina suvargęs senukas. Jis toks pats vienišas, kaip ir viduryje lauko auganti pušis. Vietomis guli nulaužti medžiai, tolumoje matyti miško likučiai. Dangus rūstus, tamsus, debesuotas. Koloritas rausvai violetinis.

 • Miškas dega

  Miškas dega, 1912 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane kairėje – medžiai, kurių vienas nulūžęs. Toliau centre matyti liepsna ir į viršų kylantys dūmai. Dešinėje – kelmai. Signatūra nugarinėje pusėje. 

 • Audra virš okeano

  Audra virš okeano, 1914 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – uolėtas krantas, nerami jūra, lietaus ruožas ir raudonas dangus. Tolumoje matyti kitas krantas ir kalnų kontūrai. Signatūra kairėje, apatiniame kampe. 

 • Raudonas saulėtekis

  Raudonas saulėtekis, 1922 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame paveikslo plane – vanduo, toliau iš abiejų pusių medžiais apaugęs krantas. Centre pro medžius skverbiasi saulės spinduliai, jos blyksniai atsispindi vandenyje. Tamsūs medžių siluetai išryškėja raudono dangaus fone. 

 • Indėnų urvinės trobos

  Indėnų urvinės trobos, 1923 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Kairėje pusėje – takas, vedantis į urvą, dešinėje – uolos. Koloritas šiltas. Signatūra apatiniame kampe kairėje.

 • Šaltinis

  Šaltinis, 1923 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – uolėtas skardis su besiveržiančiu šaltiniu. Tolumoje matosi kalnas ir medžiai. Signatūra kairėje, apatiniame kampe.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.