• Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Paletė ir gyvenimas. Antanui Žmuidzinavičiui – 140

   Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – vienas iš žinomiausių peizažo meistrų. Taip pat aktyvus visuomenininkas, kovotojas, stovėjęs prie Lietuvos valstybingumo formavimosi pamatų, patyręs besikeičiančio laiko (politinių santvarkų) verpetus. Jo bendraminčiai, kolegos, draugai buvo ypatingos asmenybės, tautos inteligentijos žiedas: dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis, rašytoja, pedagogė Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, dailininkas Petras Rimša, Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, archeologas Tadas Daugirdas, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis, gamtininkas Tadas Ivanauskas. Bendrauta su daugeliu to meto politikų, diplomatų, dailininkų, rašytojų, muzikų.
   Tapyba A. Žmuidzinavičiaus gyvenime užėmė išskirtinę vietą. Nuo pirmųjų studentiškų darbų sukūrimo iki devyniasdešimties metų jubiliejaus sukauptas daugiau kaip dviejų tūkstančių darbų palikimas: tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai, etiudai ir eskizai.
   Meilė gamtai, jautrumas aplinkai nulėmė A. Žmuidzinavičiaus kaip realizmo krypties atstovo kelią. Jo sieloje glūdėjo poreikis įamžinti dvasią jaudinančius aplinkos vaizdus. Studijos Varšuvoje žymaus lenkų istorinio žanro dailininko Voiciecho Gersono privačioje dailės studijoje tapo lemtingos. Ir vėliau, po kelerių metų buvimas Paryžiuje, menų sostinėje, ta juslinė prancūziška patirtis vis dėlto nesuformavo galutinio apsisprendimo keisti saviraiškos pobūdį. Kaip pats sakydavo, „vagabundo“ charakteris, aistra kelionėms, nepažintiems kraštams ir tapymo alkis buvo tarsi dienoraščio rašymas aliejiniais dažais. Peizaže tas nuotaikos momentas, pagavi impresija liejosi spalvomis, o baltame popieriaus lape romantiniai įvaizdžiai sutinkami poetinėse eilutėse, trumpose apysakose, pasakojimuose, pasakėčiose. Pirmoji knyga „Lietuvos keliais“ išleista 1921 m. JAV. Dvi knygas išleido Lietuvos šaulių sąjunga – eilėraščių knygą „Gyvenimo takais“ (1930) ir prisiminimų knygą „Priešui ir Tėvynei“ (1931). Autobiografinė knyga „Paletė ir gyvenimas“ išėjo 1961 metais.

Parodos objektai

   
 • Didysis griovys Arizonoje

  Didysis griovys Arizonoje, 1923 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Didelis griovys, kairėje – uolos, keli medžiai, tolumoje – vanduo, šviesiai mėlynas dangus. Signatūra kairėje pusėje: „A. Žemaitis“. 

 • Linų kūlimo talka

  Linų kūlimo talka, 1926 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Ant jaujos grindinio ratu susėdusios moterys kultuvėmis kulia pluoštus linų. Iš viršaus grindinys ir baltos moterų skarelės apšviestos blankia žibinto šviesa. Po pravertas jaujos duris matyti tamsiai mėlynas nakties vaizdas. Signatūra dešinėje pusėje.

 • Palangos valtys

  Palangos valtys, 1930 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – penkios valtys ant smėlėto kranto. Centre, prie jūros, nugara į žiūrovą stovi moteris su mergaite. Kairiau prie vandens palinkęs berniukas. Jūra rami ir lygi. Dangus apačioje rausvas, apšviestas iš už tamsių debesų prasiskverbiančių saulės spindulių. Signatūra kairiajame apatiniame kampe. 

 • Audrai slenkant

  Audrai slenkant, 1930 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Iš kairės į dešinę vingiuoja upė. Plačios, šiek tiek kalvotos jos pakrantės, apaugusios retais medžiais ir nedideliais miškeliais, apšviestos saulės. Pirmame plane – piemenukas gena avis, toliau dešinėje matyti griovys, už jo laukas ir sodyba. Dangus tamsus. Tolumoje lyja. Signatūra kairiajame apatiniame kampe. 

 • Pavasaris Panemunėje

  Pavasaris Panemunėje, 1931 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – žolė, retais krūmokšniais apaugusi pakrantė, du dideli medžiai. Už jų matyti upės vingis. Žali krantai vietomis apaugę medžiais, mišku. Tolumoje dešinėje, prie kranto, stovi sodyba. Signatūra kairiajame apatiniame kampe. 

 • Juodkrantės piramidė

  Juodkrantės piramidė, 1937 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – kopos. Dešinėje piramidės pavidalo aukšta kopa, apšviesta saulėlydžio. Už jos – pakrantė, jūra, įvairiaspalvis vakaro dangus. Signatūra kairėje, apatiniame kampe. 

 • Upė vakarop

  Upė vakarop, 1938 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane kairėje – kreivakamienis beržas, toliau matyti upė, apšviesta besileidžiančios saulės spindulių. Joje nedidelės salelės, apaugusios krūmais. Už upės – pakrantė, apaugusi medžiais ir krūmais. Toliau matosi geltonas laukas ir miškas. Dangus gelsvai rausvas. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe. 

 • Vakaras II

  Vakaras II, 1943 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Paveikslo pirmame plane – upelis su vandens lelijomis, iš abiejų pusių jį supa pievos. Antrajame plane – dideli medžiai, apšviesti raudonos vakaro saulės. Pro medžius matyti namas su raudonu stogu. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe.

 • Dar saulę pamatysim

  Dar saulę pamatysim, 1949 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – jūros krantas, kairėje stūkso kopos, dešinėje – dvi valtys, moters ir vaiko figūros. Toliau jūra ir iš už debesų beišlendanti saulė. Signatūra dešinėje, apatiniame kampe. 

 • Nemunas Dainavos krašte

  Nemunas Dainavos krašte, 1962 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Paveikslo centre – upė, joje valtis su dviejų žmonių figūrėlėmis. Prie kranto stovi dar dvi valtys, šalia jų dar vieno žmogaus figūra. Dešiniajame krante, ant akmenų, – dviejų žmonių figūros. Tolumoje matyti miškai. Danguje saulėlydis ir jo atspindžiai vandenyje. Signatūra kairiajame apatiniame kampe. 

 • Lietuviška taiga

  Lietuviška taiga, 1962 m.

  Antanas Žmuidzinavičius

  Pirmame plane – gėlėta aikštelė, toliau matyti miškas, o labiausiai išsiskiria eglės. Signatūra dešiniajame apatiniame kampe.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 35
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.