• Pirmojo pasaulinio karo medaliai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose

   Pirmojo pasaulinio karo medaliai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose

   XX a. pr. visą Europą sudrebino karas, pakeitęs visą kultūrinį ir dvasinį Europos gyvenimą. Nuo pat karo pradžios kariaujančios pusės savo tiesas gynė kovodamos ne tik frontuose, bet ir dėl žmonių simpatijų. Propagandai buvo pasitelktas ir menas. Dėl tos priežasties Pirmasis pasaulinis karas pagimdė nemažai propagandinio meno: plakatų, atvirukų, karikatūrų, taip pat ir medalių. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose yra sukaupta to laikotarpio medalių, pagerbiančių pagrindinius mūšių dalyvius. Dauguma jų į Lietuvą atvežta JAV išeivijos kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus.
   Medaliai atspindi tuometinį kariaujančių pusių požiūrį į karą. Visų šalių menininkai, norėdami perteikti savo idėjas, naudojo alegorijas ir simbolius. Karo medaliai pasižymi ir tuo, kad, centrinių valstybių pramonei pradėjus trūkti vario, kuris buvo naudojamas amunicijos gamybai, pradėti platinti medaliai, pagaminti iš netradicinių žaliavų – geležies, alavo arba cinko.
   Karui skirtų medalių platinimu Austrijoje daugiausiai užsiėmė Karo tarnybos skyrius (Kriegs Fürsorge Amt, sutrumpintai pažymėtas ant medalių K.F.A.), kuris buvo remiamas ir iš pelno, surenkamo pardavinėjant menininkų sukurtus medalius. K.F.A. platinti Oscaro Thiede (Oscaro Thiede, 1879–1961) sukurti medaliai: 1918 m. medalis, skirtas Austrijos kavaleristų mokyklos profesoriui generolui Georgui von Waldstättenui (Georg von Waldstätten) (Nn 34411), 1916 m. medalis, skirtas Austrijos-Vengrijos pirmosios armijos generalinio štabo vadui generolui majorui Hermannui Sallagarui (HermaNn Sallagar) (Nn 34412), ir 1916 m. medalis, skirtas Austrijos-Vengrijos kariuomenės generolui Hermanui Kövessui von Kövessházarui (Herman Kövess von Kövessházar) (Nn 34413). Jam pagerbti 1916 m. medalį sukūrė ir Karlas Maria Schwerdtneris (Karl Maria Schwerdtner, 1874–1916) (Nn 34414). 1915 m. Arnoldas Hartigas (Arnold Hartig, 1878–1972) sukūrė medalį, skirtą Austrijos-Vengrijos pėstininkų generolui, 1906–1916 m. generalinio štabo vadui Conradui von Hötzendorfui (Conrad von Hötzendorf) (Nn 34417). Austrijos-Vengrijos menininkų sukurti medaliai pasižymi kompozicijos išbaigtumu ir stiliaus vientisumu, autorius galima atskirti pagal skirtingus šriftus, panaudotus medalių legendose.
   1914 m. vasarą vokiečiams, padedant techninei Austrijos-Vengrijos kariuomenės artilerijai, per penkias dienas pavyko paimti itin gerai įtvirtintą Belgijos miestą-tvirtovę Namurą, ir atrodė, kad maršalo Karlo Von Bullowo (Karl Von Bullow, 1846–1921) vadovaujamo žygio į Paryžių niekas nebesustabdys (šį žygį atspindi K. Von Bulowo medalis, išplatintas 1916 m.) (Nn 31000). Nuo katastrofos Sąjungininkus išgelbėjo Normandijoje išsilaipinusios Britanijos ekspedicinės pajėgos, vadovaujamos maršalo Johno Frencho (John French), kuriam pagerbti Prancūzijos monetų kalykla 1916 m. išplatino Édouardo Pierre‘o Blino (Édouard Pierre Blin) sukurtą medalį (Nn 93251). Prancūzijos monetų kalykla 1916 m. išleido ir Charles‘o Pillet‘o (Charles Pillet) sukurtą medalį Verdeno kautynių herojams atminti (Nn 93252).
   Vokietijos kovas Rytų fronte atspindi Rytprūsių karinės kampanijos medaliai: Franzo F. Eue‘o (Franz F. Eue, 1888–1937) 1918 m. iš plieno nukaltas medalis, skirtas Hermannui Karlui Bruno von François‘ui (HermaNn Karl Bruno von François, 1856–1933), 1-ojo aštuntosios armijos korpuso vadui. Po to įvykusį triuškinantį Rusijos kariuomenės įsiveržimą į Rytprūsius sustabdė tik Paulo von Hindenburgo (Paul von Hindenburg) ir Ericho Ludendorfo (Erich Ludendorf) paskyrimas vadovauti Rytprūsiuose kariaujančiai kariuomenei. Tam skirtas retas vengro Pálo Patzo (Pál Patzo, 1886–1945) sukurtas generalfeldmaršalo Paulo von Hindenburgo (Paul von Hindenburg) medalis (Nn 42581). Vokietijos įsitraukimą kovose Azijoje iliustruoja karininko iš Prūsijos Wilhelmo Leopoldo Colmaro, tituluojamo baronu Von der Goltzu, 1916 m. atminimo medalis. Jis, būdamas solidaus amžiaus, vadovavo turkų pajėgoms mūšiuose prieš Didžiąją Britaniją Irake (Nn 31001).
   Vokietijoje Pirmojo pasaulinio karo metu patriotinę atributiką platino ne tik oficialios institucijos, bet ir įmonės bei privatūs asmenys. Rudolfas Kube (Rudolf Kube) Berlyno medalių kalykloje pagal užsakymą gamino sidabrinius atminimo medalionus, skirtus kabinti prie laikrodžio grandinėlės. Mūsų kolekcijoje surinkti šios serijos medalionai skirti mūšiams, vykusiems Lietuvoje (Nn 52539–52554).
   Vienas iš tragiškų įvykių buvo „Luzitanijos“, kuri laivų registre buvo įregistruota kaip britų karo veiksmuose dalyvaujantis laivas, katastrofa. 1915 m. gegužės 7 d. vokiečių povandeninis laivas „U20“ torpeda nuskandino ties Airija iš JAV su 2000 keleivių plaukusį laivą – nuskendo 1198, dauguma jų buvo JAV piliečiai. Sąjungininkai šį įvykį nušvietė kaip didžiulį Vokietijos karo nusikaltimą, o nuotaikas Vokietijoje atspindi dailininko Karlo Goetzo (Karl Goetz, 1875–1950) iš Miuncheno sukurtas ir jo paties išplatintas medalis, smerkiantis laivo savininkų pelno troškimą (Nn 31002).

Parodos objektai

   
 • Generolo feldmaršalo Karl von Bülow medalis 1914–1916 m. karui priminti

  Generolo feldmaršalo Karl von Bülow medalis 1914–1916 m. karui priminti, XX a. I ketv.

  Tamsus metalas su matine danga.

  Av.: portretas, 3/4 pasuktas dešinėn. Aplinkui legenda: „GENERALFELDMARSHALL VON BULOW“.

  Rv.: Aplinkui laurų vainikas, centre užrašas: „ERINNERUNG AN DEN WELTKRIEG 1914/16“.

 • Generolo lauko maršalo Wilhelm Leopold Colmar, tituluojamo baronu Von der Goltz, atminimo medalis

  Generolo lauko maršalo Wilhelm Leopold Colmar, tituluojamo baronu Von der Goltz, atminimo medalis, 1916 m.

  L. Chr. Lauer

  Karininko iš Prūsijos  Wilhelmo Leopoldo Colmaro, tituluojamo baronu Von der Goltzu, atminimo medalis. Jis reorganizavo Turkijos kariuomenę 1883–1896 m. ir, būdamas solidaus amžiaus, vadovavo turkų pajėgoms mūšiuose prieš Didžiąją Britaniją Irake. Manoma, kad mirė nunuodytas priešų. Turkijoje tituluotas Goltzu Paša.

  Av.: portretas 3/4 pasuktas dešinėn. Aplinkui legenda: „Generalfeldmarschall Freiherr. V.D. Goltz“, kairėje apačioje – raižytojo monograma „FK“, iš jos šonų: „L. Chr. Lauer / Niurnberg“.

  Rv.: turkų karine uniforma apsirengęs karys iš dešinės į kairę veda žirgą, kairėje rankoje laiko nuleistą vainiką. Fone kairėje pusėje galima įžiūrėti degančią širdį. Viršuje įrašas puslankiu: „UNVERGESSLICHER RUHM“, po juo įrašyta: „SEINEM WIRKEN“, viršutinio dešiniojo ketvirčio centre – mirties data: „19. APRIL / 1916“, apačioje įrašas: „WELTKRIEG 1914/1916“, į dešinę nuo užpakalinės žirgo kanopos, palei medalio briauną, – autoriaus monograma: „FK“.

 • Luzitanijos medalionas

  Luzitanijos medalionas, 1915 m.

  Karl Goetz

  Medalis sukurtas ir pagamintas dailininko iniciatyva „Luzitanijos“ garlaivio aukoms paminėti. Dailininkas verslininkus, priėmusius keleivius į laivą, kuris Didžiosios Britanijos laivų registre buvo įtrauktas kaip karo laivas, prilygino prekiautojams mirtimi. Tačiau Didžiosios Britanijos propaganda jį pristatė kaip Vokietijos pasididžiavimą dėl keleivinio laivo nuskandinimo ir išplatino jo kopijas kartu su propagandiniu tekstu.  Žinoma, kad, be keleivių, „Luzitanija“ vežė ir sprogmenis. Didžiosios Britanijos paskleista legenda medalį lydi iki šiol.

  Av.: minia veržiasi prie bilietų kasos, kurioje sėdi giltinė, kairėje vyras laiko laikraštį su tekstu „U-BOAT/GET A“ – užuomina į tuometines laikraščių antraštes apie Vokietijos povandeninių laivų karą prieš Didžiosios Britanijos karinį laivyną. Vokietijos ambasada įdėjo JAV laikraščiuose skelbimą apie pavojų plaukti „Luzitanija“. Viršuje užrašas: „GESHAFT UBERALLES“ („Verslas aukščiau visko“), apačioje autoriaus inicialai: „K.G“.

  Rv.: Skęstančios „Luzitanijos“ vaizdas, virš jo užrašyta: „KEINE BANNWARE“ („Jokios kontrabandos“), apačioje užrašas: „DER GROSSDAPFER LUSITANIA DURCH EIN DEUTSCHES TAUCKBOOT VERSENKT 5 MAI 1915“.

 • Pergalės Pirmajame pasauliniame kare medalis

  Pergalės Pirmajame pasauliniame kare medalis, 1919 m.

  Įsteigtas Kongreso Aktu, pirmasis apdovanojimas įteiktas 1921 metais. Paauksuotas bronzinis medalis per žiedelį prikabintas prie vaivorykštės spalvų, išdėstytų vertikaliai kaspinėlio.

  Av.: sparnuota pergalės alegorinė figūra su karūna, panašia į Niujorko laisvės statulos, su kalaviju ir apskritu skydu.

  Rv.: centre skydas su įrašu: „US“, ant jo vertikaliai fascijos ženklas (fascija – senovės Romoje diržu surištas virbų ryšulėlis su kirveliu viduje, vėliau panaudotas fašistų emblemoje, medalyje simbolizuojantis vienybę). Viršuje užrašas: „THE GREAT WAR FOR CIVILIZATION“, abipus skydo ir fascijos išvardintos Pirmajame pasauliniame kare nugalėjusios valstybės: „FRANCE ITALY SERBIA JAPAN MONTENEGRO RUSSIA GREECE GREAT BRITAIN BELGIUM BRAZIL PORTUGAL RUMANIA CHINA“. Apačioje šešios žvaigždutės. Kaspinėlio viršuje – metalinė juostelė su žiogeliu. Žemiau per kaspinėlį pritvirtintos trys juostelės su kampanijų, kuriose dalyvavo apdovanotas asmuo, pavadinimais: „SOMME, OFFENSIVE“, „MEUSSE-ARGONNE“, „DEFENSIVE SECTOR“.

 • Austrijos kavaleristų mokyklos profesoriui generolui Georg von Waldstätten skirtas medalis

  Austrijos kavaleristų mokyklos profesoriui generolui Georg von Waldstätten skirtas medalis, 1918 m.

  Oskar Thiede

  Av.: portretas pasuktas į kairę, viršutinėje dalyje palei briauną lanku tekstas: „General der Infanterie Georg von Waldstätten“, kairėje prie kaklo testas: „[šešiakampė žvaigždė]24.Aug.1938.“, dešinėje: „O. Thiede / 1918“.

  Rv.: medalio centrinio skydo apskritimas įrėmintas vainiku su ąžuolo šakelėmis kairėje, lauro šakelėmis dešinėje, jo apačioje – dviejų grifonų laikomas herbas. Centriniame skyde tekstas: „1849-1856 ZÖGUNG DER MILITAR-AKADEMIE ZU WIENE-NEUSTADT / 1856 LEUTNANT IM INFTR-RSTM-DOM MIGUEL No 50 / 1859 HAUPTMANN IM GENERALQUARTIERMEISTER-STAB /  1866 GENERALSTABS-OFFZ-BRIG-EZH-JOSEF--4KORPS-NORDARMEE / 1870 MAJOR GENERALSOFFIZIER / 1872 MAJORu-OBERSTLT-IM HUSSAREN-RCMT-PZ-v-PREUSSEN N17 / 1876 OBERST IM GENERALSTABSKORPS /  1877 GENERALSTABSCHEF DES GENERAL-KOMMANDO ZU WIEN /  1882 GENERALMAJOR UND INFANTERIE BRIGADIER / 1887 FELDMASCHALLEUTNANT UND DIVISIONÄR /  1891 FESTUNGSKOMMANDANT ZU KRAKAU /  1892 DEERST-INHABER DES K.u.K-INFANTERIE-RGMTS No 97 / 1894 KoK-WIRKL-GEHEIMER RAT /  1896 GENERAL DIE INFANTERIE I-R“:

 • Austrijos-Vengrijos 1 armijos generalinio štabo vadui generolui majorui Hermann Sallagar skirtas medalis

  Austrijos-Vengrijos 1 armijos generalinio štabo vadui generolui majorui Hermann Sallagar skirtas medalis, 1916 m.

  Oskar Thiede

  Av.: portretas pasuktas į dešinę, palei briauną tekstas: „Hermann Sallagar K.u.K. Generalmajor Generalstabschef der 1. Armee“, kairėje prie kaklo testas „O. Thiede / 1916“.

  Rv.: peizažas ir įrašas „Wetlinatal Jänner bis April 1915“, apačioje parašas „O. Thiede. 1916“ ir raidės „K.F.A.“

 • Austrijos-vengrijos kariuomenės generolui Herman Kövess von Kövessházar skirtas medalis

  Austrijos-vengrijos kariuomenės generolui Herman Kövess von Kövessházar skirtas medalis, 1916 m.

  Oskar Thiede

  Av.: portretas pasuktas į dešinę, palei briauną tekstas: „Generaloberst Herman Kövess von Kövessházar Komdt. der 3. Armee.“, kairėje prie kaklo testas: „O. Thiede / 1916“, žemiau jo užrašas: „Iwangorod [neįskaitoma] 1915“, į dešinę nuo peties užrašas: „Belgrad / 9.0 Htabov / 1915“.

  Rv.: peizažas ir įrašas: „Lovien / 11. Jänuar 1916.“, apačioje raidės: „K.F.A.“

 • Austrijos-Vengrijos kariuomenės generolui Herman Kövess von Kövessházar skirtas medalis

  Austrijos-Vengrijos kariuomenės generolui Herman Kövess von Kövessházar skirtas medalis, 1916 m.

  Carl Maria Schwerdtner

  Av.: portretas pasuktas į kairę, palei briauną tekstas: „K.U.K. GENERALOBERST KÖVESS VON KÖVESSHÁZA“, apačioje dešinėje palei briauną – nudilęs autoriaus parašas.

 • Sąjungininkų kariuomenių bendrų veiksmų sėkmei Belgijoje 1914 m. rugsėjo–spalio mėnesiais skirtas medalis

  Sąjungininkų kariuomenių bendrų veiksmų sėkmei Belgijoje 1914 m. rugsėjo–spalio mėnesiais skirtas medalis, 1921 m.

  Paul Wissaert

  Av.: trijų stovinčių moterų alegorija, palei briauną tekstas: „L'ARMEE·BELGE·REJOINT LES ARMEES-ALLIES“, apačioje užrašas: „7-14OCTOBRE·MCMXIV“.

  Rv.: centre stovinčios į griuvėsius dešinėje pusėje pasirėmusios moters su kalaviju dešinėje rankoje figūra (Belgijos alegorija), už jos tekstas: „ANVERS RETIENT SEPT·DIVISIONS ALLEMANDES 22·SEPTre·10 OCT·1914“,  ant griuvėsių – Belgijos karališkosios medalių meno draugijos emblema, palei briauną antrame ketvirtyje parašas: „Paul Wissaert“ ir data: „1921 1“, skaičius  „21“ iš dalies pridengia oksidacinė dėmelė.

 • Medalis, skirtas Namuro apsupties 1914 m. rugpjūčio 4–25 d. aukoms pagerbti

  Medalis, skirtas Namuro apsupties 1914 m. rugpjūčio 4–25 d. aukoms pagerbti, 1922 m.

  Pierre Theunis

  Belgijos medalių meno draugijos išleistas medalis.

  Av.: tarp dviejų sėdinčių nimfų stovi karūnuota Namur, pasisukusi į kairę. Aplinkui legenda: „NAMUR BRAVE LES -- OBUS AUTRICHIENS“, apačioje: „4-25 AOUT 1914“. Dešiniajame šone po sėdinčia nimfa – Belgijos medalių meno draugijos ženklas, po juo autoriaus parašas: „P. Theunis“.

  Rv.: du kareiviai, vienas stovi kairėje, kitas sėdi dešinėje, stebi į Ostendės uostą išsilaipinančius sąjungininkų karius, aplinkui užrašas: „SA GARISON -- DEBARQUE A OSTENDE“, apačioje užrašas: „2 ET 3 SEPTEMBRE/ 1914.“. Dešinėje po figūrine kompozicija autoriaus parašas: „P. Theunis“.

 • Conrad Von Hötzendorf pagerbimo medalis

  Conrad Von Hötzendorf pagerbimo medalis, 1915 m.

  Arnold Hartig

  Austrijos-Vengrijos pėstininkų generolo, generalinio štabo vado (1906–1916) Conrad Von Hötzendorf pagerbimo medalis.

  Av.: portretas pasuktas į kairę, į dešinę nuo jo užrašas vidurinėje dešinės pusės dalyje: „CONRAD VON HÖTZENDORF“, žemiau palei briauną autoriaus įrašas: „A. HARTIG·KAUFT....·1915“.

  Rv.: centre stovi riterio šarvais apsirengęs medalio herojus, dešinėje laikantis į žemę įsmeigtą ilgą kalaviją, kaire ranka pasirėmęs ant aukšto skydo su herbu, fone už  jo susirangęs drakonas, laižantis kalavijo ašmenis, apačioje užrašyta: „1914  1915“, dešinėje po skydu autoriaus parašas, į dešinę nuo skydo palei briauną: „K.F.A.“ – sutrumpintas „Kriegs Fürsorge Amt“ pavadinimas.

 • Generolui Hermann Karl Bruno von François (1856 01 31 – 1933 05 15) skirtas medalis

  Generolui Hermann Karl Bruno von François (1856 01 31 – 1933 05 15) skirtas medalis, ~1918 m.

  Franz F. Eue

  Av.: Pirmojo pasaulinio  karo Vokietijos pėstininkų generolui Hermann Karl Bruno von François (1856 01 31 – 1933 05 15) skirtas medalis. Aplinkui legenda: „General v. François“. „PRAWO ZIIWECHCE“. Portreto apačioje į dešinę nuo centro – autoriaus parašas: „Frz EUE“.

  Rv.: viršutinėje dalyje sprogimų fone atakuojanti iš dešinės į kairę grupė Vokietijos kareivių, po jais legenda: „GUMBINNEN / TANNENBERG / MASURISCHE SEEN / GORLICE / RODYMNO / 1914 - 1916“. Palei briauną dešinėje pusėje užrašytas gamintojas: „BALL BERLIN“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.