• Pirmojo pasaulinio karo medaliai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose

   Pirmojo pasaulinio karo medaliai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose

   XX a. pr. visą Europą sudrebino karas, pakeitęs visą kultūrinį ir dvasinį Europos gyvenimą. Nuo pat karo pradžios kariaujančios pusės savo tiesas gynė kovodamos ne tik frontuose, bet ir dėl žmonių simpatijų. Propagandai buvo pasitelktas ir menas. Dėl tos priežasties Pirmasis pasaulinis karas pagimdė nemažai propagandinio meno: plakatų, atvirukų, karikatūrų, taip pat ir medalių. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose yra sukaupta to laikotarpio medalių, pagerbiančių pagrindinius mūšių dalyvius. Dauguma jų į Lietuvą atvežta JAV išeivijos kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus.
   Medaliai atspindi tuometinį kariaujančių pusių požiūrį į karą. Visų šalių menininkai, norėdami perteikti savo idėjas, naudojo alegorijas ir simbolius. Karo medaliai pasižymi ir tuo, kad, centrinių valstybių pramonei pradėjus trūkti vario, kuris buvo naudojamas amunicijos gamybai, pradėti platinti medaliai, pagaminti iš netradicinių žaliavų – geležies, alavo arba cinko.
   Karui skirtų medalių platinimu Austrijoje daugiausiai užsiėmė Karo tarnybos skyrius (Kriegs Fürsorge Amt, sutrumpintai pažymėtas ant medalių K.F.A.), kuris buvo remiamas ir iš pelno, surenkamo pardavinėjant menininkų sukurtus medalius. K.F.A. platinti Oscaro Thiede (Oscaro Thiede, 1879–1961) sukurti medaliai: 1918 m. medalis, skirtas Austrijos kavaleristų mokyklos profesoriui generolui Georgui von Waldstättenui (Georg von Waldstätten) (Nn 34411), 1916 m. medalis, skirtas Austrijos-Vengrijos pirmosios armijos generalinio štabo vadui generolui majorui Hermannui Sallagarui (HermaNn Sallagar) (Nn 34412), ir 1916 m. medalis, skirtas Austrijos-Vengrijos kariuomenės generolui Hermanui Kövessui von Kövessházarui (Herman Kövess von Kövessházar) (Nn 34413). Jam pagerbti 1916 m. medalį sukūrė ir Karlas Maria Schwerdtneris (Karl Maria Schwerdtner, 1874–1916) (Nn 34414). 1915 m. Arnoldas Hartigas (Arnold Hartig, 1878–1972) sukūrė medalį, skirtą Austrijos-Vengrijos pėstininkų generolui, 1906–1916 m. generalinio štabo vadui Conradui von Hötzendorfui (Conrad von Hötzendorf) (Nn 34417). Austrijos-Vengrijos menininkų sukurti medaliai pasižymi kompozicijos išbaigtumu ir stiliaus vientisumu, autorius galima atskirti pagal skirtingus šriftus, panaudotus medalių legendose.
   1914 m. vasarą vokiečiams, padedant techninei Austrijos-Vengrijos kariuomenės artilerijai, per penkias dienas pavyko paimti itin gerai įtvirtintą Belgijos miestą-tvirtovę Namurą, ir atrodė, kad maršalo Karlo Von Bullowo (Karl Von Bullow, 1846–1921) vadovaujamo žygio į Paryžių niekas nebesustabdys (šį žygį atspindi K. Von Bulowo medalis, išplatintas 1916 m.) (Nn 31000). Nuo katastrofos Sąjungininkus išgelbėjo Normandijoje išsilaipinusios Britanijos ekspedicinės pajėgos, vadovaujamos maršalo Johno Frencho (John French), kuriam pagerbti Prancūzijos monetų kalykla 1916 m. išplatino Édouardo Pierre‘o Blino (Édouard Pierre Blin) sukurtą medalį (Nn 93251). Prancūzijos monetų kalykla 1916 m. išleido ir Charles‘o Pillet‘o (Charles Pillet) sukurtą medalį Verdeno kautynių herojams atminti (Nn 93252).
   Vokietijos kovas Rytų fronte atspindi Rytprūsių karinės kampanijos medaliai: Franzo F. Eue‘o (Franz F. Eue, 1888–1937) 1918 m. iš plieno nukaltas medalis, skirtas Hermannui Karlui Bruno von François‘ui (HermaNn Karl Bruno von François, 1856–1933), 1-ojo aštuntosios armijos korpuso vadui. Po to įvykusį triuškinantį Rusijos kariuomenės įsiveržimą į Rytprūsius sustabdė tik Paulo von Hindenburgo (Paul von Hindenburg) ir Ericho Ludendorfo (Erich Ludendorf) paskyrimas vadovauti Rytprūsiuose kariaujančiai kariuomenei. Tam skirtas retas vengro Pálo Patzo (Pál Patzo, 1886–1945) sukurtas generalfeldmaršalo Paulo von Hindenburgo (Paul von Hindenburg) medalis (Nn 42581). Vokietijos įsitraukimą kovose Azijoje iliustruoja karininko iš Prūsijos Wilhelmo Leopoldo Colmaro, tituluojamo baronu Von der Goltzu, 1916 m. atminimo medalis. Jis, būdamas solidaus amžiaus, vadovavo turkų pajėgoms mūšiuose prieš Didžiąją Britaniją Irake (Nn 31001).
   Vokietijoje Pirmojo pasaulinio karo metu patriotinę atributiką platino ne tik oficialios institucijos, bet ir įmonės bei privatūs asmenys. Rudolfas Kube (Rudolf Kube) Berlyno medalių kalykloje pagal užsakymą gamino sidabrinius atminimo medalionus, skirtus kabinti prie laikrodžio grandinėlės. Mūsų kolekcijoje surinkti šios serijos medalionai skirti mūšiams, vykusiems Lietuvoje (Nn 52539–52554).
   Vienas iš tragiškų įvykių buvo „Luzitanijos“, kuri laivų registre buvo įregistruota kaip britų karo veiksmuose dalyvaujantis laivas, katastrofa. 1915 m. gegužės 7 d. vokiečių povandeninis laivas „U20“ torpeda nuskandino ties Airija iš JAV su 2000 keleivių plaukusį laivą – nuskendo 1198, dauguma jų buvo JAV piliečiai. Sąjungininkai šį įvykį nušvietė kaip didžiulį Vokietijos karo nusikaltimą, o nuotaikas Vokietijoje atspindi dailininko Karlo Goetzo (Karl Goetz, 1875–1950) iš Miuncheno sukurtas ir jo paties išplatintas medalis, smerkiantis laivo savininkų pelno troškimą (Nn 31002).

Parodos objektai

   
 • Medalis Pirmojo pasaulinio karo generolui Fritz von Scholz

  Medalis Pirmojo pasaulinio karo generolui Fritz von Scholz, ~1918 m.

  Ludwig Habich

  Av.: Pirmojo pasaulinio  karo Vokietijos artilerijos generolo Friedrich Max Karl von Scholz, Edler von Rarancze (1896 12 09 – 1944 05 28). Aplinkui legenda: „FRITZ v. SCHOLTZ GEN. D. ARTILLERIE“. Portreto apačioje, kairėje prie kaklo, monograma „LH“.

  Rv.: apačioje į dešinę pasukta patranka, po ja autoriaus monograma „LH“, virš jų legenda: „1914-1915 / TANNENBERG / KL·GUJA-BEYNUHNEN / GORA·KALVARJA·PILICA / DOMBROWICE·LODZ·RAWKA / NAREW-LOMZA / GRODNO“.

 • Maršalo Hindenburgo 1914 metų pergalėms prieš Rusijos kariuomenę pagerbti skirtas medalis

  Maršalo Hindenburgo 1914 metų pergalėms prieš Rusijos kariuomenę pagerbti skirtas medalis, ~1918 m.

  Pál Patzo

  Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos lauko maršalo Pauliaus von Hindenburgo (1847 spalio 2 – 1934 rugpjūčio 2) pergalių 1914 metais pagerbimo medalis.

  Av.: galva pasukta dešinėn, aplink legenda: „GENERALFELDMARSCHALL HINDERBURG“.

  Rv.: medalio apačioje banguotomis linijomis vaizduojamas vanduo, į jį įbridusi meška, simbolizuojanti Rusiją, pasisukusi kairėn. Ant jos užsėdęs herojus užsimojęs kerta ją kalaviju, dešinėje po kalavijo ašmenimis – autoriaus pavardė: „PATZO“.

 • Prancūzijos premjero (1906–1909, 1917–1920) G. Clémenceau medalis

  Prancūzijos premjero (1906–1909, 1917–1920) G. Clémenceau medalis, ~1919–1920 m.

  Ferdinand Gilbault

  Prancūzijos premjero (1906–1909, 1917–1920)  Georges Clémenceau, atvedusio Prancūziją į pergalę Pirmajame pasauliniame kare, medalis, išleistas pergalės proga.

  Av.: G. Clémenceau neformalus portretas su minkšta kepure ir šaliku, pasuktas dešinėn, aplink įrašai: „G CLÉMENCEAU“ (kairėje), „AUX ARMÉES·1918“ (dešinėje), „PARIS ART“ ir įspaustas autoriaus parašas (apačioje).  

  Rv.: stačiakampyje rėme pavaizduota alegorinė scena – Dieviškosios Teisybės ir Keršto persekiojamas Nusikaltimas, dvi sparnuotos figūros vejasi rankoje laikantį durklą žudiką, sprunkantį nuo nuogo vyro lavono; viršuje nėra teksto, apatiniame laukelyje įrašas: „LA JUSTICE POURSUIVANT LE CRIME / JUSTICE PURSUING CRIME“, kairiajame laukelyje įrašas: „F. GILBAULT D'APRÉS PRUD'HON“, dešiniajame laukelyje įrašas: „PARIS ART“.

   

   

   

 • Maršalo John French medalis

  Maršalo John French medalis, 1914 m.

  Édouard Pierre Blin

  Medalis, skirtas pagerbti maršalo John French vadovaujamų Didžiosios Britanijos ekspedicinių pajėgų išsilaipinimą Normandijoje.

  Av.: portretas su karine uniforma pasuktas į kairę, legenda: „MARÉCHAL  FRENCH“, dešinėje pusėje žemiau centro – autoriaus parašas: „E. BLIN“.

  Rv.: Prancūzijos kareivis, apsirengęs žygio uniformą, sveikina anglų kareivį, apsirengusį žygio uniforma. Kareiviai stovi ant molo, fone – jūra plaukiantys laivai. Apačioje įrašas: „DÉ BARQUEMENT de L'ARMÉE ANGLAISE AOUT MDCCCCXIV“. Palei briauną ties 125 laipsniu – autoriaus parašas: „E. BLIN“.

   

   

 • Medalis Verdeno kautynių herojams atminti

  Medalis Verdeno kautynių herojams atminti, 1916 m.

  Charles Pillet

  Medalis Verdeno kautynių herojams atminti.

  Av.: vaizduojamos dvi moterys, simbolizuojančios Prancūzijos kariuomenę ir Prancūzijos Respubliką, kurios vieningai stovi, kad apgintų Verdeno miestą, pavaizduotą fone, nuo Vokietijos Erelio atakos. Apačioje dešinėje įrašas: „VERDUN·ON·NE·PASSE·PAS“ („Verdenas – niekas nepraeis“).

  Rv.: viršuje trijuose apskrituose skyduose pavaizduoti trijų generolų portretai: Petain, Nivelle ir Castelnac.  Žemiau – aprėmintas laurų vainiku įrašas: „•A• •LA•GLOIRE• •DES•HÉROS•DE •VERDUN•“ („Šlovė Verdeno herojams“). Apačioje Prancūzijos karinių apdovanojimų – Karo kryžiaus ir Garbės legiono – atvaizdai, kairėje apačioje – autoriaus inicialai: „CP.“. Briaunoje įrašas: „BRONZE“ ir kalyklos ženklas.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 17
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.