• Tapatumo ženklai. Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos

   Tapatumo ženklai. Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos

   Vinco Kisarausko kūrybos diapazonas labai platus: tapyba, grafika, scenografija; kūrė mozaikas, medalius, knygų iliustracijas. Kartu buvo labai ryškus ir savitas mažuoju grafikos žanru vadinamo ekslibriso srityje. Šiuo žanru susidomėjo praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje ir per visą kūrybos laikotarpį sukūrė keletą šimtų knygos ženklų. Parodoje pristatoma per 20 ekslibrisų, leidiniai, laiškai, rašyti P. Galaunei. Tai tik nedidelė V. Kisarausko kūrybinio palikimo dalis, saugoma A. ir P. Galaunių namuose.
   Vincas Kisarauskas knygos ženklus laikė savarankiška meno sritimi, kurioje nesunkiai galime atpažinti visą jo kūrybą apjungiančią menininko pasaulėjautą. Ji – gana sudėtinga, dažnai dramatiška. V. Kisarausko kūrybai nesvetimas monumentalumas, ekspresija – tai ryšku ir jo kurtuose ekslibrisuose.
   Vienas novatoriškiausių sovietinio laikotarpio dailininkų, Vincas Kisarauskas savo kūryba laužė įprastinius rėmus, vaizduojamojo meno normas. Ieškotojas, eksperimentatorius, mąstytojas, meną laikęs priemone žmogaus fantazijų pasauliams atverti: „Ir skamba tie pasauliai, nepasiekiami ir tolimi, kvepia, traukia. Dažniausiai vos pajuntami. Trumpą akimirksnį jų pamatymas, sustabdymas – meno kalba”.
   Neatsitiktinai artimas meno kalbos suvokimas bei panašūs pomėgiai, tokie kaip grafika, Lietuvos dailės istorija tapo V. Kisarausko ir P. Galaunės draugystės priežastimi ir pamatu. Juos taip pat jungė ir domėjimasis ekslibrisu. P. Galaunės žavėjimasis šiuo grafikos žanru dar studijų metais Peterburge, ilgainiui peraugo į kolekcionavimą – surinko virš 800 vnt. ekslibrisų rinkinį. Didelį dėmesį savo rinkinyje jis skyrė lietuvių autorių kūriniams. Dėl meninės išraiškos savitumo greta kitų P. Galaunė ypač vertino V. Kisarausko mišriomis technikomis jo bibliotekai sukurtus knygos ženklus.

Parodos objektai

   
 • Vinco Kisarausko ekslibrisas

  Vinco Kisarausko ekslibrisas, 1975 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato estampo kompoziciją sudaro keletas geometrizuotų formų: viršuje kairėje konstruktyvistinis piešinys su veidu iš profilio, viršuje dešinėje laiptuota geometrinė figūra su nuo jos einančiais rėželiais ir įrašu, apačioje kairiajame ir dešiniajame kampuose įrašai, viduryje dvi figūros su viena bendra briauna.

 • G. Matušako ekslibrisas

  G. Matušako ekslibrisas, 1976 m.

  Vincas Kisarauskas

  Horizontalaus formato kompozicijoje – keturios stilizuotos figūros ant horizontalaus pagrindo. Viena estampo dalis rudos, kita – juodos spalvos. Kairėje pusėje įrašai.

 • Eleonoros Ravickienės ekslibrisas

  Eleonoros Ravickienės ekslibrisas, 1975 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato kompozicija skaidoma į tris dalis: viršuje geometrizuota figūra, šalia jos įrašas, apačioje dviejuose atskiruose rėmeliuose yra įrašai. Ekslibrisas skirtas Lietuvos kraštotyrininkei, nusipelniusiai mokytojai, visuomenininkei Eleonorai Ravickienei (1916–2004).

 • Jurgio Tornau ekslibrisas

  Jurgio Tornau ekslibrisas, 1963 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato estampo centre – stilizuota keturkampė forma, viršuje ji išsišakoja į keletą šakų. Viduryje – įrašas. Ekslibrisas skirtas Jurgiui Tornau (1919-2005), literatūros tyrinėtojui, prozininkui, ilgamečiam VU bibliotekos direktoriui.

 • Jurgio Tornau ekslibrisas

  Jurgio Tornau ekslibrisas, 1963 m.

  Vincas Kisarauskas

  Mažo formato kompozicija yra centre, ją sudaro skaičius, inicialai ir geometrizuotas siluetas iki pusės su iškelta ranka. Šalia –  autoriaus antspaudas su inicialais ir metai. Ekslibrisas skirtas Jurgiui Tornau (1919–2005), literatūros tyrinėtojui, prozininkui, ilgamečiam VU bibliotekos direktoriui.

 • Jurgio Tornau ekslibrisas

  Jurgio Tornau ekslibrisas, 1963 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato estampo kompozicijoje geometrinių formų figūros, viena jų užpildyta ornamentu. Apatinėje dalyje įrašas. Ekslibrisas skirtas Jurgiui Tornau (1919-2005), literatūros tyrinėtojui, prozininkui, ilgamečiam VU bibliotekos  direktoriui.

 • Jurgio Tornau ekslibrisas

  Jurgio Tornau ekslibrisas, 1963 m.

  Vincas Kisarauskas

  Horizontalaus formato estampo kompozicija užpildyta įstrižų linijų pluoštais. Apatinėje dalyje įrašas. Ekslibrisas skirtas Jurgiui Tornau (1919–2005), literatūros tyrinėtojui, prozininkui, ilgamečiam VU bibliotekos direktoriui.

 • Vido Račiaus ekslibrisas

  Vido Račiaus ekslibrisas, 1978 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato estampo kompozicijoje geometrinių formų figūros, viena jų užpildyta ornamentu. Apatinėje dalyje įrašas. Ekslibrisas skirtas Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojui, vertėjui Vidui Račiui.

 • Zitos Žemaitytės ekslibrisas

  Zitos Žemaitytės ekslibrisas, 1973 m.

  Vincas Kisarauskas

  Vertikalaus formato estampo kompozicijoje – trys atskiri elementai: konstruktyvistiniai portretai ant stačiakampių postamentų. Apatinėse kiekvieno jų dalyse įrašai. Ekslibrisas skirtas Zitai Žemaitytei (1923–2009), menotyrininkei, dailėtyrininkei, dailės istorikei, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei. Z. Žemaitytė buvusi P. Galaunės mokinė, jo biografė, monografijos apie profesorių autorė.

 • Aleksandro Tornau ekslibrisas

  Aleksandro Tornau ekslibrisas, 1969 m.

  Vincas Kisarauskas

  Lakšto kompoziciją sudaro dvi dalys: viršuje pavaizduota Vilniaus Šv. Onos bažnyčia su mūro tvoros fragmentu. Apačioje aprėmintas įrašas. Ekslibrisas skirtas Aleksandrui Tornau (1895–1938), Lietuvos politiniam ir visuomenės veikėjui.

 • Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei

  Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei, 1962-01-29

  Vincas Kisarauskas

  Laišką sudaro 1 lapas su rašalu rašytu tekstu, su parašu, be voko. Laiške profesoriui kalbama apie siunčiamus darbus ir norima sužinoti profesoriaus nuomonę apie juos. 

 • Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei

  Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei, 1963-03-25

  Vincas Kisarauskas

  Laišką sudaro 1 nedidelis lapas su rašalu rašytu tekstu abiejose pusėse, su parašu, be voko. Vincas Kisarauskas dėkoja Pauliui Galaunei už atsiųstus ekslibrisus. Profesoriui siunčia 30 naujų įvairių autorių ekslibrisų. Informuoja apie būsimą parodą. Minimi asmenys: V. Kalinauskas, R. Gibavičius, J. Šapira, M. Vaicekauskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.