• Tapatumo ženklai. Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos

   Tapatumo ženklai. Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos

   Vinco Kisarausko kūrybos diapazonas labai platus: tapyba, grafika, scenografija; kūrė mozaikas, medalius, knygų iliustracijas. Kartu buvo labai ryškus ir savitas mažuoju grafikos žanru vadinamo ekslibriso srityje. Šiuo žanru susidomėjo praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje ir per visą kūrybos laikotarpį sukūrė keletą šimtų knygos ženklų. Parodoje pristatoma per 20 ekslibrisų, leidiniai, laiškai, rašyti P. Galaunei. Tai tik nedidelė V. Kisarausko kūrybinio palikimo dalis, saugoma A. ir P. Galaunių namuose.
   Vincas Kisarauskas knygos ženklus laikė savarankiška meno sritimi, kurioje nesunkiai galime atpažinti visą jo kūrybą apjungiančią menininko pasaulėjautą. Ji – gana sudėtinga, dažnai dramatiška. V. Kisarausko kūrybai nesvetimas monumentalumas, ekspresija – tai ryšku ir jo kurtuose ekslibrisuose.
   Vienas novatoriškiausių sovietinio laikotarpio dailininkų, Vincas Kisarauskas savo kūryba laužė įprastinius rėmus, vaizduojamojo meno normas. Ieškotojas, eksperimentatorius, mąstytojas, meną laikęs priemone žmogaus fantazijų pasauliams atverti: „Ir skamba tie pasauliai, nepasiekiami ir tolimi, kvepia, traukia. Dažniausiai vos pajuntami. Trumpą akimirksnį jų pamatymas, sustabdymas – meno kalba”.
   Neatsitiktinai artimas meno kalbos suvokimas bei panašūs pomėgiai, tokie kaip grafika, Lietuvos dailės istorija tapo V. Kisarausko ir P. Galaunės draugystės priežastimi ir pamatu. Juos taip pat jungė ir domėjimasis ekslibrisu. P. Galaunės žavėjimasis šiuo grafikos žanru dar studijų metais Peterburge, ilgainiui peraugo į kolekcionavimą – surinko virš 800 vnt. ekslibrisų rinkinį. Didelį dėmesį savo rinkinyje jis skyrė lietuvių autorių kūriniams. Dėl meninės išraiškos savitumo greta kitų P. Galaunė ypač vertino V. Kisarausko mišriomis technikomis jo bibliotekai sukurtus knygos ženklus.

Parodos objektai

   
 • Atvirukas Pauliui Galaunei

  Atvirukas Pauliui Galaunei, 1965 m.

  Vincas Kisarauskas

  Atviruką sudaro 1 perlenktas lapas, viršutinėje dalyje estampas, vidinėje – tekstas ir rudas antspaudas su siūlu, pervertu per abu lapus ir dvi skylutes. Naujametinis atvirukas adresuotas Pauliui Galaunei. Kreipiamasi „Gerb. Profesoriau!“. Sveikinama su ateinančiais metais. Vertikalaus formato atviruko viršelyje – abstrakčių formų geometrizuotas vaizdas, naujametinė kompozicija.

 • Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei

  Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei, 1970-10-13

  Vincas Kisarauskas

  Laišką sudaro 1 lapas su rašalu rašytu tekstu vienoje pusėje, su parašu, be voko. Vincas Kisarauskas rašo Pauliui Galaunei ir sveikina su paskirta Valstybine premija. Siunčia savo kurtą darbą, skirtą Vilniaus universiteto jubiliejui. Prašo atsiųsti Chreptavičiaus ekslibriso nuotrauką. 

 • Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei

  Vinco Kisarausko laiškas Pauliui Galaunei, 1963-02-22

  Vincas Kisarauskas

  Laišką sudaro 1 nedidelis lapas su rašalu rašytu tekstu abiejose pusėse, su parašu, be voko. Vincas Kisarauskas rašo Pauliui Galaunei apie siunčiamus ekslibrisus. Profesoriaus prašo dovanoti savo darbo ekslibrisų. Minimi asmenys: K. Juodikaitis, A. Matuliauskas.

 • Lankstinukas su V. Kisarausko ekslibrisais

  Lankstinukas su V. Kisarausko ekslibrisais, 1977 m.

  Vincas Kisarauskas

  Lankstinuką sudaro vienas lapas, sulenktas dviejose vietose. Viršuje pavadinimas „VINCAS KISARAUSKAS Z WILNA „GRAFIKA i EX LIBRIS“. Viduje, kiekvienoje lankstinuko dalyje, trys ekslibrisai, atlikti linoraižinio technika, skirti Z. Jožvikui, Br. Riškai ir G. Matuszakui. Ekslibrisuose – konstruktyvistinės, geometrizuotos žmonių figūros ir įrašai. Įlenktame vidiniame lape – Vinco Kisarausko ir jo kūrybos pristatymas lenkų kalba. 

 • Antraštinis Jorgeno Lindo knygos „EXLIBRIS“ lapas su V. Kisarausko ekslibrisu P. Galaunei

  Antraštinis Jorgeno Lindo knygos „EXLIBRIS“ lapas su V. Kisarausko ekslibrisu P. Galaunei, 1980 m.

  Vincas Kisarauskas

  Antraštiniame knygos lape („EXLIBRIS“, autorius Jorgen Lind, Frederikshavns Avis, 1969) – Vinco Kisarausko ekslibrisas, skirtas Pauliui Galaunei. Horizontalaus formato estampo kairėje – varpinės vaizdas, centre – geometrizuoti žmonių siluetai. Viršuje ir apačioje įrašai. Lapo apačioje – dedikacija Pauliui Galaunei: „GERBIAMAM JUBILIATUI LIETUVIŠKO EKSLIBRISO MAESTRUI PAULIUI GALAUNEI – LIETUVOS EKSLIBRISO GRUPĖ 1980.I.25 VILNIUS-KAUNAS“.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 29
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.