• XIX a. paminklinės viršūnės

   XIX a. paminklinės viršūnės

   Metalinės viršūnės, vainikuojančios sakralinius pastatus ir mažosios architektūros statinius, liaudyje vadintos kryžiais. Jos puošdavo bažnyčių, varpinių stogus, šventorių vartus, koplytėles, koplytstulpius, antkapinius paminklus. Nuo seno lietuviai statė kryžius ne tik kapinėse mirusiems atminti, bet ir prie kelių, giriose, šalia šaltinių, sodybų kiemuose, kaimo pradžioje ir pabaigoje, gimus kūdikiui, krikštynų, vestuvių, ligonio išgijimo ir kitiems atmintiniams įvykiams pažymėti bei padėkoti šventiesiems.
   Kryžių kalimo amatas Lietuvoje siejamas su geležies žaliavos pagausėjimu ir kalvystės atsiradimu XIX a. Todėl iš šio laikotarpio geležinių viršūnių yra išlikę daugiausia. Jas kaldindavo kaimo kalviai. Viršūnių puošnumas, kompozicijų sudėtingumas priklausydavo nuo kalvio meninių sugebėjimų, išminties ir jėgos. XX a. pradžioje, plintant fabrikinei gamybai, kalvių kaldintos viršūnės pradėjo nykti, buvo masiškai gaminami standartiniai liejiniai.
   Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno saugyklose saugoma per 400 vnt. kaltinių viršūnių. Į muziejaus rinkinį viršūnės pateko įvairiais būdais: iš Lietuvių dailės draugijos, Kauno miesto muziejaus, Valstybinės archeologijos komisijos rinkinių, įgytos per ekspedicijas, organizuotas Vytauto Bičiūno 1927 m., Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus 1936–1938 m., iš privačių asmenų ir kt. XX a. I pusėje jas rinko Kauno meno mokyklos mokiniai ir dėstytojai – Antanas Tamošaitis, Jonas Mikėnas, Rimtas Kalpokas, Robertas Antinis, Viktoras Vizgirdas, Antanas Žmuidzinavičius ir kt. Deja, muziejuje saugomų viršūnių metrikos labai kuklios. Tik keliose iškalta sukūrimo data (1827, 1833, 1843, 1882). Dauguma jų neturi jokių duomenų, o kalvių pavardės išnykusios užmarštyje...
   Viršūnių puošyba ir forma įvairi, nuo primityvaus kryžiaus iki sudėtingų kompozicijų. Puošyboje persipynę pagoniški ir krikščioniški simboliai. Populiariausios kryžiškos – kryžiaus formos viršūnės, sukomponuotos iš dviejų susikertančių arba pritvirtintų prie centre esančio žiedo ar diskelio kryžmų. Pastarųjų būta įvairių: ažūrinių, pilnavidurių, iškaltais ženklais, segmentine žvaigžde. Dažnai kryžmos užbaigiamos įvairių formų kryžmelėmis. Tarp kryžmų įkomponuoti spinduliai: banguoti, raityti „žalčiukai“, tiesūs, smailėjantys ir kt. Kryžmų ir spindulių galai dažnai išplatinti, išploti, perskirti, užbaigti stilizuotais gėlių žiedais, lapais. Paplitusios viršūnės, užbaigtos kirvelio formos kryželiais, vadinamosios „kirvelinės“. Kirvis simbolizavo jėgą. Pagonybės laikais kryžius reiškė pasaulio šalių modelį, ugnies simbolį. Krikščionybės laikais kryžiaus simbolis išreiškia ne vien Kristaus, bet ir visų žmonių kančią, vargus ir viltį.
   Apskritimo formos viršūnėse spinduliai sudėlioti aplink. Tai – Saulės, Gyvenimo rato simboliai. Yra keletas viršūnių, sukomponuotų iš vertikalios ir kelių skirtingo ilgio horizontalių kryžmų. Tai tarsi Pasaulio medžio įvaizdis. Kai kuriose viršūnėse dominuoja širdies forma – krikščioniškos meilės simbolis. Jų centre pritvirtintos arba kartais iškaltos Kristaus ir Marijos monogramos.
   Kelios viršūnės papuoštos skardinėmis vėjarodėmis. Jos pritvirtintos prie statmenos kryžmos apačioje, kartais viršutinėje dalyje. Jų būta įvairių formų – vėliavėlių, stilizuotų figūrėlių su sparnais ar be jų, dažnai trimituojančių angelų pavidalu. Daugelyje viršūnių koto apačioje, rečiau viršuje, pritvirtintas pusmėnulis.
   Beveik pusę rinkinio viršūnių (190 vnt.) yra publikuota albume „Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra“ (Vilnius. Vaga 1992). Dailininko Česlovo Kontrimo knygoje „Lietuvos geležiniai kryžiai“ (sudarytojas Antanas Stravinskas, Vilnius, Mintis, 1991) metalinės viršūnės nagrinėtos pagal Lietuvos regionus.
   Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, per 40 viršūnių buvo eksponuotos parodose: „Senoji Lietuvos kryždirbystė“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune (2004); Užsienio meno muziejuje Rygoje (2005), Latvijoje; Etnografiniuose muziejuose Vroclave ir Balstogėje (2006), Lenkijoje, o keturios viršūnės dalyvavo Lietuvių liaudies parodoje Monzoje (1925), Italijoje (inv. nr. Lt 96, 111, 120, 139).

   Parengė Gražina Daunienė

Parodos objektai

   
 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė kryžiška. Kryžmų galai išploti. Tarp kryžmų prie koto pritvirtinta po vieną siaurėjantį palenktą spindulį. Koto apačioje – pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė kryžiška. Kryžmos sukomponuotos iš dviejų lygiagrečių strypų, galuose sujungtų stilizuotomis šakelėmis. Vertikalios kryžmos viršuje – mažas kryželis. Iš centro tarp kryžmų išeina po vieną dekoruotą banguotą spindulį trumpomis šakelėmis. Koto apačioje – pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė sukomponuota iš centre esančio žiedo. Prie jo pritvirtintos tuščiavidurės kryžmos iš dviejų lygiagrečių strypų, galuose sujungtų apvalia forma. Tarp kryžmų išeina po vieną banguotą spindulį su gale išplotu rutuliuku. Koto apačioje – pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė sukomponuota dviem aukštais, sujungtais vertikalia kryžma. Kryžmos tuščiavidurės, lapo formos, galuose sujungtos į išorę užlenktais rageliais. Iš centre esančių diskelių, pritvirtintų ant vertikalios kryžmos, tarp kryžmų išeina po banguotą, viršutinėje dalyje – po tris ieties formos spindulius. Į viršų iškeltas kryželis, koto apačioje pritvirtintas pusmėnulis, žemiau jo – dvi poros ragelių.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė kryžiška. Prie centre esančio diskelio pritvirtintos kryžiaus formos tuščiavidurės kryžmos, tarp jų – po du banguotus ir vieną dvišakį platėjantį spindulius.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė kryžiška, sukomponuota iš kryžiaus formos tuščiavidurių kryžmų. Jų galai dekoruoti stilizuotais lapeliais. Viršūnėje pritvirtintas trimituojantis arkangelas.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė apskritimo formos. Centre diskelyje iškalta Jėzaus monograma ir kryželis. Diskelis apjuostas plačiu žiedu, prie jo į išorę pritvirtinti banguoti ir platėjantys dvišakiai spinduliai. Koto apačioje – pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė apskritimo formos. Prie centre esančio žiedo pritvirtinti pakaitomis tiesūs dvišakiai ir banguoti spinduliai. Žiedo viduje įtvirtintas mažas kirvelinis kryželis. Analogiškas kryželis ilgu kotu iškeltas į viršų. Koto apačioje pritvirtintas pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė sukomponuota iš žiedo. Jo centre ant skersinio įtvirtintos raidės – Jėzaus monograma ir mažas kryželis.  Išorinėje pusėje pritvirtintos kryžiaus formos tuščiavidurės kryžmos, dekoruotos stilizuotomis detalėmis. Tarp kryžmų eina po vieną banguotą spindulį. Ant koto viršuje iškeltas mažas kryželis ir vėjarodė, žemiau koto pritvirtintas pusmėnulis ir didesnė vėjarodė su iškalta širdies forma.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. I p. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė sukomponuota iš centre esančio žiedo. Jo viduje įtvirtintas mažas kirvelinis kryželis. Išorėje pritvirtintos kryžmos. Jų galai užbaigti stilizuotais pumpurais ir S formos detalėmis. Tarp kryžmų iš centro išeina po vieną spindulį – šakelę. Koto apačioje pritvirtintas pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė sukomponuota iš vertikalios ir trijų skirtingų ilgių horizontalių kryžmų. Jų galai išploti, kirvelio formos, po jais – lankeliai. Koto apačioje pritvirtintas pusmėnulis.

 • Paminklo viršūnė

  Paminklo viršūnė, XIX a. I p. (?)

  Nežinomas kalvis

  Viršūnė kryžiška. Tarp kryžmų iš centre esančio diskelio išeina tiesūs spinduliai. Jų ir kryžmų galai užbaigti stilizuotais lapais. Vertikaliai aukštyn iškeltas mažas kryželis. Apačioje pritvirtintas pusmėnulis.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.