• Senosios prieverpstės

     Senosios prieverpstės

   Mergelė verpėjėlė iš lietuvių liaudies dainų primena apie monotonišką verpimo darbą, lydėjusį moterų ir merginų kasdienybę. Pirmasis verpimo įrankis buvo verpstukas, naudotas kartu su verpste. Laikui bėgant verpstes pakeitė verpimo rateliai. Apie XIX a. pab. rateliai paplito pirmiausia vakarinėje dalyje.
   Prieverpstė pasirodė kartu su verpimo rateliu. Tai medinė ratelio dalis, skirta verpiamam kuodeliui pritvirtinti. Jis buvo pririšamas virvele arba prismeigiamas mediniu, rečiau metaliniu smeigtuku. Įvairiose Lietuvos vietovėse prieverpstę vadino skirtingai: verpstele, verpsteliūte, privartėle, panele ir kt.
   Prieverpstes mėgo dirbti ne tik medžio drožėjai amatininkai, bet ir dievdirbiai. Droždavo jas iš beržo, liepos arba drebulės. Šeimoje prieverpstes droždavo vyrai, dažniausiai prieverpstę prieš vestuves merginai dovanodavo būsimasis jaunikis. Prieverpstė buvo kraičio dalis, dažnai paveldima.
   Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus saugyklose yra per 200 prieverpsčių. Pagal formas jas galima suskirstyti į grupes, tačiau šis skirstymas nėra griežtai apibrėžtas. Pirmai grupei priklausytų prieverpstės, išdrožtos iš verpsčių, verpsčių formos. Antrai priskirtos dviejų apskritimų formos, kurie tarpusavyje sujungti įvairių formų kakleliais. Trečios grupės prieverpsčių forma išsiskiria vienu apskritimu su virš jo ar po juo išdrožinėtais augaliniais ir kitais motyvais. Ketvirtai grupei priskirtos dekoratyvių formų prieverpstės.
   Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prieverpsčių puošybai. Mentelės dekoruotos įvairiais drožybos būdais: profiliniu, kontūriniu, giluminiu, kiauryminiu, neretai viena prieverpstė dekoruota keliais būdais. Kartais menteles dažydavo arba poliruodavo. Prieverpstės puoštos įvairiais geometrinių ir augalinių raštų ornamentais. Dažniausiai buvo puošiama nugarinė prieverpstės pusė, kad pastebėtų kaimynės. Lietuvės moterys mėgdavo savo darbo įrankiais ir pasipuikuoti, nes dažnai tekdavo kartu dirbti didesnėje žmonių bendruomenėje.
   Prieverpstę į ratelį arba verpstoką įstatydavo priekine puse į verpėją. Smeigtuką – virbalą – smeigdavo iš viršaus žemyn.
   Prieverpsčių ornamentuose galima įžvelgti pagoniškų ir krikščioniškų simbolių. Čia dažnos segmentinės žvaigždės – Saulės simboliai; trikampėliai, simbolizuojantys vyriškąjį ir moteriškąjį pradą; kryžiaus ženklas; paukšteliai – žemės ir dangaus ryšys, mirusiųjų vėlės; žalčio motyvas – vaisingumas, namų gerovė; širdys, lelijos – nekaltumo, skaistybės ar net prisikėlimo simbolis ir kt.
   Visos rinkinio prieverpstės datuojamos XIX a. viduriu – XX a. I puse. Rinkinyje yra 61 prieverpstė su įrėžtomis pagaminimo datomis ir 46 prieverpstės, pažymėtos savininkų inicialais, sutrumpinimais ar įrašais. Ankstyviausia originali prieverpstė datuota 1851, vėliausia – 1937 metais. Keliose prieverpstėse įrėžti dar ankstesni – 1820, 1849 metai, tačiau jos padarytos iš verpsčių.
   Į muziejaus saugyklas prieverpstės pateko įvairiais būdais: įgytos iš rinkinių ar privačių asmenų, surinktos ekspedicijų metu arba padovanotos.
   Prieverpstės buvo paplitusios visoje Lietuvoje. Į muziejaus rinkinį daugiausia jų (146 vnt.) pateko iš Žemaitijos, 28 vnt. – iš Aukštaitijos, 9 vnt. – iš Suvalkijos ir tik viena iš Dzūkijos regiono. Deja, likusių prieverpsčių kilmės vietovės nežinomos.
   Dažnai prieverpstės kaip taikomosios dailės kūriniai buvo eksponuojamos įvairiose liaudies meno parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pirmą kartą prieverpstę kaip eksponatą (Lt 1877) lankytojai pamatė 1907 m. I lietuvių dailės parodoje Vilniuje. 1931 m. trys prieverpstės buvo eksponuotos kilnojamosiose lietuvių liaudies meno parodose Švedijoje (Malmės, Stokholmo, Geteborgo miestuose), Norvegijoje (Osle), Danijoje (Kopenhagoje). Ne kartą prieverpstės keliavo į Visasąjungines liaudies ūkio pasiekimų parodas Maskvoje. 1957 m. keturios prieverpstės buvo rodytos lietuvių liaudies meno parodoje Varšuvoje. 1993 m. septyniolika prieverpsčių kartu su kitais liaudies meno dirbiniais buvo eksponuotos lietuvių ir norvegų liaudies meno parodoje Norvegijoje (Tionsberge). Ne kartą prieverpstės rodytos kilnojamosiose dailės parodose įvairiose Lietuvos vietovėse ir muziejaus liaudies meno ekspozicijose. Daugiausia jų (126 vnt.) lankytojai galėjo pamatyti 1992 m. muziejuje vykusioje parodoje ,,Forma ir ornamentas lietuvių liaudies prieverpstėse“.
   Ir šiandien dekoratyvias prieverpstes drožia tautodailininkai, liaudies meno mylėtojai, tačiau tai tik suvenyras, menantis senolių papročius ir tradicijas.

   Parengė Gražina Daunienė

Parodos objektai

   
 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1820 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė padaryta iš  verpstės. Paviršius dekoruotas gilumine ir kontūrine drožyba išdrožtomis trimis ratų kompozicijomis. Viduryje – keturlapiai, jų tarpuose maži lapeliai. Aplink ratu aprėminti geometrinių ornamentų juostomis. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~1863 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstės forma panaši į verpstę. Tikėtina, kad ji gali būti padaryta iš verpstės ją sumažinus. Visas mentelės paviršius dekoruotas įrėžtais geometriniais raštais ir išpjaustytomis saulutėmis. Mentelės pakraščiai apkantuoti geometrinių ornamentų juostele. Kitos pusės apatinėje dalyje išpjaustyta saulutė. Ji ir mentelės apačia apvesti ornamentuota juostele.  Mentelėje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~XIX a. pab.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstės forma panaši į verpstės. Paviršius dekoruotas kontūrine ir gilumine drožyba išdrožtomis geometrinių ir augalinių raštų kompozicijomis. Mentelėje yra penkios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1829 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstės forma panaši į verpstės. Paviršius dekoruotas kontūrine ir gilumine drožyba išdrožtomis geometrinių raštų kompozicijomis. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1900 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė sudaryta iš dviejų apskritimų. Jų paviršiuje išdrožtos segmentinės žvaigždės, apjuostos dantyta juostele. Kitoje pusėje įrėžta data 1900. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1880 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu, formos. Viršūnėje – bokštelis. Šonai profiliuoti dantukais. Mentelės paviršius dekoruotas gilumine ir kiaurapjūve drožyba išdrožtomis žvaigždėmis, kontūrine drožyba įrėžtomis šakelėmis ir linijomis. Įrėžta data „1880“ ir rusiška rašytinė raidė L. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1899 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė sudaryta iš dviejų augaliniais motyvais dekoruotų kiaurapjūve drožyba apskritimų, sujungtų kakleliu. Viršūnėje ir šonuose kryželiai. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~XIX a. pab. – ~XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu, formos. Apatinio apskritimo plokštuma dekoruota įrėžtu sūkurio motyvu, viršutiniame įrėžta segmentinė žvaigždė, apjuosta uždara trikampėlių linija. Abiejų apskritimų pakraščiai apkantuoti išskobtų mažų įdaubų juostomis. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu, formos. Apskritimuose išpjaustyti lapeliai ir skylutės. Pakraščiai profiliuoti lankeliais. Kaklelis kaspinėlio formos. Plokštumoje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė su smeigtuku

  Prieverpstė su smeigtuku, 1878 m.

  Ignas Demulis

  Prieverpstė yra dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu, formos. Viršūnėlėje – kryželis. Abiejų apskritimų plokštumos dekoruotos skirtingais kiaurapjūviais ir įrėžtais ornamentais. Kitoje pusėje įrėžta data „1878“  ir tekstas: „Morta Demulienė“. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus. Metalinio smeigtuko galvutė dekoruota į vidų susuktomis vijomis.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~1903 m.

  Jonas Liutkus

  Prieverpstė yra dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu, formos, su viršūnėle. Žydinčio augalo vazone motyvas gilumine drožyba išrožtas abiejose apskritimų  plokštumose. Augalo viršūnė, išlindusi už apskritimo ribos, kartu yra prieverpstės viršūnėlė. Apskritimų pakraščiai ir kaklelis dekoruoti geometrinių ornamentų juostomis. Kitoje pusėje viršutiniame apskritime įrėžta segmentinė žvaigždė. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

   

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1880 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė – dviejų apskritimų formos. Apskritimų plokštumos dekoruotos įrėžtomis ir gilumine drožyba išpjautomis segmentinėmis žvaigždėmis, įrėmintomis į mažus apskritimus, ir augalo šakelėmis. Įrėžta data „1880“. Kitoje pusėje kiekviename apskritime įrėžta po segmentinę žvaigždę. Mentelėje yra septynios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė – augalo formos, dekoruota kontūrine ir gilumine drožyba. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė – augalų žiedų formos. Paviršius dekoruotas kontūrine drožyba. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė sukomponuota iš kelių dalių: apačioje didelis apskritimas, virš jo – panašus mažesnis. Jis apgaubtas kompozicija iš augalinių ir geometrinių motyvų. Viršuje du stilizuoti paukšteliai, viršūnėlėje – kupolas su kryželiu  Plokštumoje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė su smeigtuku

  Prieverpstė su smeigtuku, 1906 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dekoratyvios stilizuoto žydinčio augalo formos. Žiedas – kiaurymėmis išpjaustyta apskritimo plokštuma su segmentine saulute viduje, apatinėje dalyje išraižytos dvi šakelės. Mentelės pakraščiai apvesti linijomis. Jos apačioje įrėžta data „1904“.  Mentelėje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~XIX a. II p.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dekoratyvios formos. Mentelėje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1849 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė padaryta iš verpstės mentelės. Paviršius buvo dekoruotas geometrinių raštų motyvais. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, XX a. pr.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dekoratyvios formos. Jos viršūnėje – trys kryželiai, šonuose – po skambaliuką. Mentelė dekoruota gilumine drožyba išdrožtais įvairių formų ornamentais, likęs paviršius išraižytas įvairių krypčių atkarpomis. Mentelėje yra keturios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1878 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė dekoratyvios formos, profiliuotais šonais. Mentelės paviršius išraižytas augaliniais motyvais. Kiaurapjūve drožyba išpjauti širdies, kieliko, kryželių simboliai. Vienoje pusėje įrėžta data 1878 m., kitoje – inicialai „R D“. Mentelėje yra dvi didesnės ir trys mažesnės kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1907 m.

  Leonas Sidabras

  Prieverpstė – rėmelio formos. Viršūnėje – bokštelis su kryželiu. Į rėmelį įkomponuotas augantis vazone žydintis medelis. Tarp jo šakų – širdies simbolis. Rėmelio šonai apkantuoti geometrinių ornamentų juostomis. Poliruotas rusvai ruda ir bronzos spalvos politūra. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1898 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė dekoratyvios formos. Mentelės paviršius dekoruotas gilumine ir kiaurapjūve drožyba išpjaustytais geometriniais ornamentais. Plokštumoje įrėžta data 1898 ir skiemenys „MET, BAR, STR“. Mentelėje yra viena kiaurymė smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~1914 m.

  Norvila

  Prieverpstė yra dekoratyvios, panašios į smuiką formos. Plokštuma dekoruota kiaurapjūve drožyba išpjaustytais kielikų, taurių, S raidės simboliais ir kontūrine drožyba įrėžtais augalų lapais. Pakraščiai apvedžioti ištisa linija. Mentelėje yra penkios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1851 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė dekoratyvios formos. Paviršius dekoruotas kontūrine drožyba išraižytu vazone žydinčiu augalu. Mentelės pakraščiai apkantuoti dekoratyvine raižyta juostele. Viršuje įrėžtas vardas „ONA“, apčioje metai „1851“. Mentelėje yra penkios kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1875 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė – dekoratyvios formos. Mentelės plokštuma dekoruota kiaurapjūve drožyba išpjaustytais paukštelių, širdies, augalų simboliais. Apačioje įrėžta „1875 M“. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, ~1930 m.

  Juozapas Pocius

  Prieverpstė dekoratyvios formos, su viršūnėle. Abu šonai dekoruoti simetriškai: raitelių, pakinkytų žirgų biustų profiliais. Viršūnėje galbūt šarvuoto raitelio siluetas. Centre kiaurapjūve drožyba išpjautas širdies ir užklijuoto voko simboliai. Mentelėje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė, 1937 m.

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė sudaryta iš dviejų apskritimų, sujungtų kakleliu. Jo šonuose du maži apskritimai. Visas paviršius dekoruotas įrėžtais ir įpjautais geometriniais ornametais. Nugarinėje pusėje įrėžta data „1937“ ir inicialai „J S“. Mentelėje yra trys kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Prieverpstė

  Prieverpstė

  Nežinomas drožėjas

  Prieverpstė yra dekoratyvios formos. Mentelės plokštumos centre išryškintas širdies simbolis. Pakraščiai dekoruoti lietuviškų tautinių juostų motyvais. Mentelėje yra dvi kiaurymės smeigtukui įkišti pritvirtinant verpalus.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 28
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.