• S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą atminimui

   S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą atminimui

   1933 liepos 17 d. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūtis prie Soldino sukrėtė Lietuvą ir JAV lietuvius, skrydžio per Atlantą organizatorius ir rėmėjus. Jų atminimas iš karto buvo pagerbtas išeivijoje pagamintuose žetonuose, 1934 m. Lietuvos paštas įamžino skrydį pašto ženklų serija, jų portretai buvo vaizduojami ant žurnalų viršelių ir patriotinių plakatų.
   1935 m. vasario 6 d. susirinkę visuomeninių organizacijų, įstaigų, meno ir inžinierijos atstovai po diskusijų nusprendė, kad visuomenė geriausiai suprastų monumentą, kuris žadintų žmonių jausmus ir puoštų miestą. Dėl paminklo vietos ir formos diskusijos tęsėsi iki pat 1936 m. pabaigos, kai buvo nuspręsta surengti konkursą, kurio rezultatai paaiškėjo 1937 m. pabaigoje. Jam buvo pateikti 34 projektai, dalyvavo geriausi Lietuvos kūrėjai. Rodome Petro Rimšos sukurtą paminklo projektą, kurio pjedestalo viršų turėjo puošti vadinamos „Mirties kilpos“ bareljefas, žemiau Dariaus ir Girėno medaliai. Pirmoji vieta atiteko Broniaus Pundziaus projektui, kuris tuo metu buvo neįgyvendintas dėl užsitęsusio vietos parinkimo, po to užėjusios okupacijos ir karo.
   Muziejuje saugomi kiti B. Pundziaus kūriniai, skirti didvyrių atminimui, dvigubas bronzinis biustas ir gipsinis bareljefas, kurio portretus matome realizuotus II pasaulinio karo metais Puntuko akmenyje prie Anykščių 10-ųjų Lituanicos skrydžio metinių proga.
   Sovietmečiu, Lituanicos skrydžio per Atlantą 50-osios metinės Lietuvoje tapo tautą vienijančia švente ir 1983 m. skrydžio jubiliejus įamžintas Lietuvos ir išeivijos menininkų sukurtuose medaliuose – rodomi pagal A. Žemaitaičio (Australija) sukurtą modelį Lietuvoje pagamintas medalis ir Petro Garškos sukurtas medalis su trimis reverso variantais
   1988 m. minint skrydžio 55-rių metų datą meno mėgėjams žinomą medalį sukūrė skulptorius Aloyzas Jonušauskas.
   1990 m. atkūrus nepriklausomybę, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio atminimą Lietuvos valstybė įamžino popieriniuose piniguose ir proginėse monetose, S. Dariaus ir S. Girėno medalyje, teikiamame už nuopelnus Lietuvos aviacijai ir Lietuvos pašto filatelijos gaminiuose. Visuomenės pastangomis 1993 m. Kaune, Ąžuolyne pastatytas paminklas didvyriams pagal B. Pundziaus projektą, kurį įgyvendino skulptorius J. Šlivinskas.
   Pristatome nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui pagerbti sukurtus meninius FILOP vokus ir lapelius bei proginius medalius iš muziejaus ir privačių rinkinių.
   Ignas Narbutas

Parodos objektai

   
 • S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas

  S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas, 1933 m.

  Aversas: apačioje, žalių lapų vainiku papuošto skydo centre, S. Dariaus ir S. Girėno portretai ovaluose su mėlynu fonu; po jais įrašas „1933/VII-15-17“. Virš portretų lėktuvas Lietuvos ir JAV vėliavų fone. Viršuje ąselė.

  Reversas: įrašas „Jūs nugalėję/Atlantą,/žuvote/Lietuvos/garbei.“

 • Kolekcinė proginė 10 litų moneta, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti

  Kolekcinė proginė 10 litų moneta, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti, 1993 m.

  Petras Henrikas Garška

  Aversas: Lietuvos Respublikos herbas, žemiau jo užrašyta „10 LITŲ, LIETUVA“.

  Reversas: pavaizduotas lakūnų Dariaus ir Girėno portretinis bareljefas. Apačioje užrašyta „DARIUS IR GIRĖNAS“. Kairėje – „1933-1993“.

 • S. Dariaus ir S. Girėno medalis

  S. Dariaus ir S. Girėno medalis, 1993 m.

  Petras Henrikas Garška

  Averso krašte yra 1,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio briauna. Medalyje yra reljefinis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno galvų atvaizdas, pasuktas į dešinę, žemiau įrašas  „DARIUS IR GIRĖNAS“. Reverso krašte yra tokia pat, kaip ir priekinėje pusėje, briauna. Per centrą, Dariaus ir Girėno maršrutus žyminčių kontinentų silueto fone, įrašas „1933 07 15-17 UŽ NUOPELNUS LIETUVOS AVIACIJAI / VII 1933/1993 15-17“. Medalio kaspinas žydras su dviem žaliomis juostelėmis.

 • Medalis S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti

  Medalis S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti, 1996 m.

  Algimantas Šlapikas

  Aversas: centre portretai, aplinkui legenda: „MES SKRISIME Į LIETUVĄ! NEW YORK – KAUNAS“.

  Reversas: centre – stilizuotas Lietuvos vytis, po juo įrašas: „ŠĮ SAVO SKRIDIMĄ SKIRIAME IR AUKOJAME TAU, JAUNOJI LIETUVA!“, žemiau Lietuvos monetų kalyklos logotipas, aplinkui legenda: „1933 M. LIEPOS 15-17 D.D. / STEPONAS DARIUS – STASYS GIRĖNAS“.

 • Medalis „Lituanika“

  Medalis „Lituanika“, 1983 m.

  Aloizas Jonušauskas

  Aversas: dvigubas į kairę pusę žvelgiančių lakūnų su odiniais šalmais ir lakūnų akiniais portretas. Virš galvų įrašas „1933 NEW YORK KAUNAS“, dešinėje pusėje įrašas „STASYS GIRĖNAS / STEPONAS DARIUS“.
  Reversas: plotas horizontaliai padalintas į du laukus, didesniame apatiniame lauke – stilizuoto paukščio dalis su sparnais. Virš horizontalios padalinimo linijos įrašas „LITUANICA“ su padidintomis „A“. Per raidę „T“ eina vertikalus brūkšnys, sudarantis kryžių.

 • Medalis „Lituanikos“ skridimas per Atlantą. 50-ties metų jubiliejui“

  Medalis „Lituanikos“ skridimas per Atlantą. 50-ties metų jubiliejui“, 1983 m.

  Petras Henrikas Garška

  Aversas: dvigubas  į dešinę pusę žvelgiančių lakūnų su odiniais šalmais ir lakūnų akiniais portretas. Viršuje legenda „LITUANIKOS“ DIDVYRIAMS ATMINTI“, apačioje vienoje portreto  pusėje 1933, kitoje – 1983.
  Reversas: tarp Amerikos ir Europos žemynų linija su lėktuvo kontūru ir suplanuota skrydžio trajektorija tarp taškų „NIUJORKAS“ ir „KAUNAS“, žemiau – Atlantas, priklaupęs ant sparnuoto gaublio, kairėje rankoje laiko laurų vainiką su ilgais kaspinais. Viršuje legenda: „DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDIS PER ATLANTĄ“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 1991 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: centre S. Dariaus ir S. Girėno portretai lakūnų uniformomis. Virš jų užrašas „LIETUVOS BANKAS“, į kairę nuo jo nominalas „10“ ir Lietuvos banko valdybos pirmininko V. Baldišiaus parašas, į dešinę nuo portreto viršuje – metai, po jais dideliu šriftu „10“, žemiau užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Po portretais užrašai „S. Darius“ ir „S. Girėnas“. Apačioje iš kairės į dešinę: „10“, serijos ir banknoto numeriai kairėje ir dešinėje pusėje „AA 0000000“. Centre įspaustas įstrižai  raudonas įrašas „SPECIMEN“.

  Reversas: reverse vaizduojamas „Lituanicos" skrydis. Iš miglose paskendusio Amerikos žemyno virš šėlstančių Atlanto bangų lėktuvas veržiasi į tokio pat neryškaus kontūro Europą ir jo belaukiančią Lietuvą. Nominalo skaičiai, tekstas, lėktuvas ir valstybės herbas išdėstyti dviem horizontaliomis juostomis, centras paliktas didžiulei bangai: nominalas atspausdintas viršuje  kampuose juodais skaitmenimis, apačioje kampuose – baltais juoda linija apvedžiotais skaitmenimis, prie dešinio viršutinio nominalo skaitmens iš kairės pusės Lietuvos herbas, apatinėje juostoje nominalas užrašytas žodžiais. Centre įspaustas įstrižai  raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 1991 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: centre S. Dariaus ir S. Girėno portretai lakūnų uniformomis. Virš jų užrašas „LIETUVOS BANKAS“, į kairę nuo jo nominalas „10“ ir LIetuvos banko valdybos pirmininko V. Baldišiaus parašas, į dešinę nuo portreto viršuje – metai, po jais dideliu šriftu „10“, žemiau užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Po portretais užrašai „S. Darius“ ir „S. Girėnas“. Apačioje iš karės į dešinę: „10“, serijos ir banknoto numeriai kairėje ir dešinėje pusėje „AA 0000000“. Centre įspaustas įstrižai  raudonas įrašas „SPECIMEN“.

  Reversas: Reverse vaizduojamas „Lituanicos“ skrydis. Iš miglose paskendusio Amerikos žemyno virš šėlstančių Atlanto bangų lėktuvas veržiasi į tokio pat neryškaus kontūro Europą ir jo belaukiančią Lietuvą. Nominalo skaičiai, tekstas, lėktuvas ir valstybės herbas išdėstyti dviem horizontaliomis juostomis, centras paliktas didžiulei bangai: nominalas atspausdintas viršuje  kampuose juodais skaitmenimis, apačioje kampuose – baltais juoda linija apvedžiotais skaitmenimis, prie dešinio viršutinio nominalo skaitmens iš kairės pusės Lietuvos herbas, apatinėje juostoje nominalas užrašytas žodžiais. Centre įspaustas įstrižai  raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 1997 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: banknoto dešinėje pusėje – lietuvių tautos didvyrių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Banknoto viršuje – užrašas „LIETUVOS BANKAS“, apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Portretų kairėje – banknoto išleidimo metai „2001“, Lietuvos banko valdybos pirmininko parašas ir užrašas „LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS“. Banknoto averso spalvos – oranžinė, žalia, violetinė ir mėlyna. Serijos ir banknoto numeriai kairiame laukelyje viršuje ir dešiniame krašte iš viršaus žemyn „AAA 0000000“. Centre įstrižai įspaustas raudonas įrašas „PAVYZDYS“, palei apatinį kraštą apačioje skaitmenys: „0897“.

  Reversas: virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos. Banknoto apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“, apatiniuose ir viršutiniame dešiniajame kampuose – nominalo skaitmenys. Banknoto reverso spalvos – rusva, violetinė ir mėlyna. Virš dešiniojo apatinio nominalo skaitmens – apsauginis ornamentas. Centre įstrižai įspaustas raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 1997 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: banknoto dešinėje pusėje – lietuvių tautos didvyrių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Banknoto viršuje – užrašas „LIETUVOS BANKAS“, apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Portretų kairėje – banknoto išleidimo metai 2001, Lietuvos banko valdybos pirmininko parašas ir užrašas „LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS“. Banknoto averso spalvos – oranžinė, žalia, violetinė ir mėlyna.  Serijos ir banknoto numeriai kairiajame laukelyje viršuje ir dešiniajame krašte iš viršaus žemyn „AAA 0000000“. Centre įstrižai įspaustas  raudonas įrašas „PAVYZDYS“, palei apatinį kraštą apačioje skaitmenys: „0898“.

  Reversas: virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos. Banknoto apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Apatiniuose ir viršutiniame dešiniajame kampuose – nominalo skaitmenys. Banknoto reverso spalvos -– rusva, violetinė ir mėlyna. Virš dešiniojo apatinio nominalo skaitmens – apsauginis ornamentas. Centre įstrižai įspaustas raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 2007 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: banknoto dešinėje pusėje – lietuvių tautos didvyrių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Banknoto viršuje – užrašas „LIETUVOS BANKAS“, apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Portretų kairėje – banknoto išleidimo metai „2007“, fone nominalo skaičius su apsauginiu piešiniu, Lietuvos banko valdybos pirmininko parašas ir užrašas „LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS“. Banknoto averso spalvos – oranžinė, žalia, violetinė ir mėlyna. Serijos ir banknoto numeriai kairiame laukelyje viršuje ir dešiniame krašte iš viršaus žemyn „AA0000000“. Į dešinę nuo portretų apsauginis reljefinis ornamentas. Centre įspaustas įstrižai raudonas įrašas „PAVYZDYS“, apatinio krašto apačioje įspausta „SPECIMEN No. 0784“

  Reversas: virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos. Banknoto apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. apatiniuose ir viršutiniame dešiniame kampuose nominalo skaitmenys. Banknoto reverso spalvos – rusva, violetinė ir mėlyna. Virš dešinio apatinio nominamo skaitmens apsauginis ornamentas su stilizuotu lėktuvo kontūru. Centre įspaustas įstrižai raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • 10 litų banknoto pavyzdys

  10 litų banknoto pavyzdys, 2007 m.

  Giedrius Jonaitis

  Aversas: Banknoto dešinėje pusėje – lietuvių tautos didvyrių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Banknoto viršuje – užrašas „LIETUVOS BANKAS“, apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Portretų kairėje – banknoto išleidimo metai 2007, fone nominalo skaičius su apsauginiu piešiniu, Lietuvos banko valdybos pirmininko parašas ir užrašas „LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS“. Banknoto averso spalvos – oranžinė, žalia, violetinė ir mėlyna. Serijos ir banknoto numeriai kairiame laukelyje viršuje ir dešiniame krašte iš viršaus žemyn „AA0000000“. Į dešinę nuo portretų apsauginis reljefinis ornamentas. Centre įspausta įstrižai – raudonas įrašas „PAVYZDYS“, pagal apatinį kraštą apačioje įspausta „SPECIMEN No. 0784“.

  Reversas: virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos. Banknoto apačioje – užrašas „DEŠIMT LITŲ“. Apatiniuose ir viršutiniame dešiniame kampuose nominalo skaitmenys. Banknoto reverso spalvos – rusva, violetinė ir mėlyna. Virš dešinio apatinio nominamo skaitmens apsauginis ornamentas su stilizuotu lėktuvo kontūru. Centre įspausta įstrižai – raudonas įrašas „SPECIMEN“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.