• Juozas Zikaras (1881-1944) – lito monetų kūrėjas

   Juozas Zikaras (1881-1944) – lito monetų kūrėjas

   Lietuvos piniginis vienetas litas buvo įvestas 1922 m. spalio 1 d. Pradžioje buvo išleisti laikinieji centų ir litų banknotai, o nuo lapkričio iki gruodžio mėn. juos pakeitė nuolatiniai 1, 2, 5, 10, 20, 50 centų, 1, 2 ir 5 litų banknotai. Naujieji popieriniai pinigai nepasižymėjo patvarumu, labai greitai susidėvėdavo. Tai netenkino nei gyventojų, nei Lietuvos banko. Valstybės gyvenime prireikė metalinių pinigų. Finansų, prekybos ir pramonės ministerija 1923 m. spalio 12 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir spalio 13 d. laikraštyje „Lietuva“ paskelbė monetų – metalinių centų ir litų projektų kūrimo konkursą. Buvo prašoma konkursui pateikti 1, 2, 5, 10, 25, 50 centų ir 1, 3, 5, 25, 50 litų monetų projektus, kurie atitiktų tautinio meno dvasią. Remiantis E. Remeco surinkta informacija galima manyti, kad konkurse Juozas Zikaras nedalyvavo, nes skatino dalyvauti savo mokinius.

   Iš 1922 m. spaudos sužinome, kad kaip tinkami pripažinti buvo tik 5 ir 10 centų nominalo pusės projektai, pateikti autoriaus slapyvardžiu „Ateities Niekas“. Komisija nusprendė įsigyti ir dar keletą piešinių: be „Ateities Nieko“ projektų, buvo nupirkti „Akmeniuko“ pateiktas 50 centų ir „Seno Žemaičio“ pateiktas 3 litų projektas. Paaiškėjo, kad slapyvardžiu „Ateities Niekas“ buvo pasivadinęs Bernardas Bučas (1903– 1979), „Akmeniuku“ – Juozas Kaminskas (1898–1957), o „Senas Žemaitis“ buvo Balys Buračas (1897–1972). Konkurso rezultatai neatitiko Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos lūkesčių, todėl dėl modelių pagaminimo buvo kreiptasi į žinomus skulptorius. 1923 m. gruodžio mėnesį monetų modelius kurti pasiūlyta skulptoriui Juozui Zikarui (1881–1944). Pradžioje buvo kreiptasi dėl Vyčio metalinio modelio sukūrimo, bet jau gruodžio 28 d. buvo sudaryta sutartis dėl visų monetų modelių. Iš viso J. Zikaras iki 1924 m. kovo 1 d. turėjo parengti 11 modelių už 11 tūkst. litų.
   Visų J. Zikaro pagamintų modelių nuotraukos buvo paskelbtos 1924 m. balandžio mėn. dienraštyje „Rytas“ ir laikraštyje „Ūkininkas“. Pristatytieji J. Zikaro sukurti 1, 5 centų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11064, Nn 11065], 10, 20, 50 centų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11066, Nn 11067, Nn 11068] ir 1 lito [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11069] monetų modeliai buvo tokie, kokios buvo nukaldintos monetos. 1925 m. nenukaldintos 2 centų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11088] monetos modelyje buvo pavaizduotas žydintis linas, bet ne monetos viduryje, kaip 1 ir 5 centų monetose, o šone. Neįgyvendintas 2 litų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 1106] modelis visiškai atitinka Balio Buračo 3 litų projektą, pakeistas tik skaičius. J. Zikaro sukurtų 5 litų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11091] monetos modelyje yra pavaizduotos sustatytos rugių gubos, o 10 litų [J. Zikaras. Monetos reverso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11092] monetos modelyje – verpianti moteris. J. Zikaras sukūrė visų monetų aversą Vytį [J. Zikaras. Monetos averso modelis. Lietuva, 1924. Nn 11072].

   Seimui 1924 m. birželio 20 d. priėmus Monetų įstatymą, pirmosios monetos nukaldintos 1925 m. Didžiojoje Britanijoje: Londone – sidabrinės, Birmingeme – bronzinės. 1925 m. 2 ir 5 litų monetų reversams J. Zikaras sukūrė naujus modelius [J. Zikaras. 2 litų monetos reverso modelis. Lietuva, 1925. Nn 11070], [J. Zikaras. 5 litų monetos reverso modelis. Lietuva, 1925. Nn 11071].

   1935 m. buvo pradėta tartis dėl savos monetų kalyklos steigimo, nes apyvartoje ėmė stigti smulkiųjų monetų. Nedidelė moderni kalykla buvo įrengta Kaune, „Spindulio“ bendrovės patalpose, Miško g. 11. 1936 m. birželio 3 d. paskelbtas antras Monetų įstatymas. Maždaug tuo pat metu darbą pradėjo Kauno monetų kalykla, veikusi iki okupacijos. Buvo kaldinamos 1, 2 [J. Zikaras. 2 centų monetos reverso modelis. Lietuva, 1936. Nn 11075], 5 centų [J. Zikaras. 5 centų monetos reverso modelis. Lietuva, 1936. Nn 11077] bronzinės ir 1, 5, 10 litų [J. Zikaras. 10 litų monetos reverso modelis. Lietuva, 1936. Nn 11082] sidabrinės monetos. J. Zikaras sukūrė modelius 1938 m. Nepriklausomos Lietuvos jubiliejinėms monetoms. Pagaminta buvo tik 10 litų vertės sidabrinė moneta su prezidento A. Smetonos atvaizdu [J. Zikaras. 10 litų monetos reverso modelis. Lietuva, 1938. Nn 11083]. Suplanuotos 2 litų [J. Zikaras. 2 litų monetos reverso modelis. Lietuva, 1938. Nn 11089] monetos Kaune nebuvo pradėtos kaldinti, nes Finansų ministras vis netvirtino monetos averso. Buvo parengti du spaudai: su Vyčiu [J. Zikaras. 2 litų monetos averso metalinis modelis. Lietuva, 1938. Nn 11106] ir su Gedimino stulpais.

   Parengė Ignas Narbutas, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos rinkinio kuratorius

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.