• Mūzų įkvėptas: Adomo Galdiko (1893–1969) scenografijos

   Mūzų įkvėptas: Adomo Galdiko (1893–1969) scenografijos

   Adomą Galdiką žinome kaip garsų tapytoją, kurio kūryboje jaučiama įvairių XX a. meno krypčių įtaka. Tačiau ši paroda – tai galimybė prisiminti jį kaip puikų scenografą. Parodoje pristatomos A. Galdiko kurtos scenografijos iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.

   Kostiumų ir dekoracijų eskizai muziejuje atsirado aktoriaus Laimono Noreikos dėka, kai Kauno muzikinio teatro palėpėje buvo atrastos kelios dėžės eskizų. Bėgant metams buvo suvokta šių piešinių istorinė ir meninė vertė, tad 1992 m. eskizai pervesti iš pagalbinio rinkinio į pagrindinį. Iki šiol Vaizduojamosios dailės skyriaus rinkinyje saugoma per 142 įvairių spektaklių eskizų. Parodos tikslas – pristatyti A. Galdiką labiau ne kaip tapytoją ir grafiką, bet kaip talentingą scenografą ir aptarti svarbiausius spektaklius, kurių dekoracijas ir kostiumus menininkas apipavidalino.

   A. Galdikas scenografijas pradėjo kurti tarpukariu Valstybės teatre Kaune. Jis buvo vienas pirmųjų teatro dailininkų, dekoravo iš viso 17 spektaklių. Tarpukariu iškilo kita itin svarbi kultūros asmenybė – režisierius ir pedagogas Andrius Oleka-Žilinskas. Anuometinio teatro direktoriaus Jurgio Savickio 1929 m. jis buvo pakviestas vadovauti Valstybės teatrui Kaune. Režisierius pastebėjo A. Galdiko talentą ir proveržį ekspresionistinėje tapyboje, tad pakvietė jį spektaklių dailininku.

   1929 m. A. Oleka-Žilinskas, A. Galdikas ir kompozitorius Juozas Gruodis kartu debiutavo kurdami V. Krėvės-Mickevičiaus „Šarūną“. Šis veikalas sužavėjo savo gilia herojaus pasiaukojimo idėja, tad pradėta plėstis į poetines ir filosofines erdves. Dailininkas sukūrė paslaptingą, romantikos kupiną scenovaizdį. Atkurdamas senas ir tolimas dienas, jis atsisakė etnografinio tikslumo, formos virto stilizuotomis, sustambintomis. Sąlygišką scenovaizdį įrėmino į masyvias, laužytas, medį imituojančias kolonas. Oleko-Žilinsko sumanymu kostiumai turėjo veikti funkcionaliai palankiai su aktorių vaidyba. Senų bajorų kostiumus dailininkas kūrė dvigubos medžiagos, sunkius, fiziškai nepaslankius, leidžiančius sukurti nerangų ir lėtą vaidmenį. Šarūno kariaunos kostiumai, priešingai – dailių formų, plonos, lengvos medžiagos, jie rodė liauną ir vikrią jaunąją kartą. Kostiumų stilizacijai poveikio turėjo liaudies menas, atsisakyta trafaretiškų motyvų.

   „Sabbatai Cevi“ („Mesijo galas“) – dar vienas garsus A. Olekos-Žilinsko ir A. Galdiko darbas teatre. Tai lenkų dramaturgo Jerzy‘io Żuławskio pseudoromantinė pjesė apie mesiju pasiskelbusį personažą Sabbatai Cevi, gyvenusį XVII a. Smirnoje. A. Galdikas sukūrė sąlygišką, konstruktyvų, itin teatrališką scenovaizdį, gerai išstudijavo rytietiško kostiumo detales, prisidėjo kuriant grimą. Žydų kostiumai kurti vienodi, sudarant vienalytę kenčiančią minią. Sultono rūmai išsiskyrė prabangia rytietiška stilizuota architektūra, minaretais bei palmių siluetais, kostiumai puošti brangakmeniais ir auksu. Galdikas scenovaizdį komponavo be kulisų portalo ir galinės sienos, veiksmo vieta ir vaizdas vyko scenos erdvėje.

   Taip pat A. Galdikas sukūrė įspūdingus kostiumus Viljamo Šekspyro komedijai „Vasarvidžio nakties sapnas“, kurį statė režisierius A. Oleka-Žilinskas. Dailininko kurti kostiumai yra vieni gražiausių art deco stilistikos pavyzdžių. Šis spektaklis turėjo pasirodyti 1932 m., rudenį, tačiau nežinoma kodėl šis teatrinis sumanymas nebuvo įgyvendintas.

   Teatras – tai sintetinis menas, kuriame susijungia skirtingos meno rūšys: dailė, muzika, šokis, literatūra ir vaidyba. A. Galdikas, užsiimdamas kūrybine veikla teatre, gilino žinias įvairiose srityse. Dirbo su talentingais režisieriais – A. Oleka-Žilinsku, B. Dauguviečiu, K. Glinskiu, kompozitoriais Juozu Gruodžiu ir Jurgiu Karnavičiumi, susipažino su skirtingomis pjesėmis ir jų autoriais. Tai parodo jo kaip kūrėjo universalumą. Scenografijoms įtakos turėjo liaudies menas, konstruktyvizmas, ekspresionizmas ir art deco. Kūryba stilistiškai įvairi, išgyventa ir išjausta.

   Parengė Rūta Valiukaitė

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.