• „NESIGIRDAVO TURĮS SPARNUS...“

   „NESIGIRDAVO TURĮS SPARNUS...“

   Ši sparnuota, įžvalgi Pauliaus Galaunės frazė, pabaigta ištarme „ ...bet visi jautė, kad siekia aukštybių“ pagelbsti, ieškant išskirtinių žodžių apie neeilinę Lietuvos kultūros asmenybę – Vladimirą Dubeneckį, kurio 125-ąsias gimimo metines minėjome 2013-aisiais. Šis žmogus, anot to paties P. Galaunės, atėjo į Lietuvos gyvenimą „su visu savo esybės turiniu“ ir pabėrė jai „vertybes pilnomis rieškučiomis“ (P. Galaunė, „Dailininkas architektas Vladimiras Dubeneckis. Penkeriems metams nuo jo mirties praslinkus“. In: „Dailės ir Kultūros baruose“ / sud. K. Kairiūkštytė-Galaunienė. Vilnius, 1970, p. 220, 225.).
   Architektas, palikęs daugiau nei 500 architektūrinių projektų, įsimintinais pastatais papuošęs Kauną, Vilnių, provincijos miestelius (Karmėlavą, Betygalą). Atsidavęs mūsų kultūrinio paveldo saugotojas, Kauno meno mokyklos dėstytojas. Nors kaip asmenybė jis formavosi ne lietuviškoje terpėje, būtent V. Dubeneckis pirmasis mūsų šalyje pradėjo tautinio stiliaus paieškas architektūroje ir taikomojoje dailėje (Ten pat, p. 225.).
   Dailininkas, ypatingai nusipelnęs ir mūsų teatro istorijai – menotyrininkų įvardijamas kaip „vienas įdomiausių lietuvių profesionalaus teatro dailininkų, padėjusių pagrindą nacionalinės scenografijos vystymuisi. Jo dėka (kartu su P. Kalpoku, Vl. Didžioku, M. Dobužinskiu ir kt.) scenografija tapo lygiaverčiu spektaklio komponentu“ (D. Strikulis, [Teatras]. In: „Vladimiras Dubeneckis. 1988. IX. 6–1932. VIII. 10: jubiliejinės kūrybos parodos, skirtos 100-osioms gimimo metinėms katalogas / sud. J. Daunoravičienė, D. Strikulis, įž. str. aut. J. Kančienė. Vilnius, 1988, p. 10. ).
   Įdomus, neeilinės inteligencijos žmogus, savo gyvensena beveik „čechoviškas personažas“ (Plg., Borisas Dauguvietis, „A. a. V. Dubeneckis“. In: „7 meno dienos“, 1932 09 15 (Nr. 84), p. 10.), kurio sieloje ir kūryboje tebealsavo gimtųjų Altajaus kalnų išugdytas „erdvės pajautimas ir laisvės meilė, didybės ir menkystės suvokimas, džiaugsmas ir nusiminimas, mistikos ir net prietaringumo jausmai“ (Plg. Paulius Galaunė, op.cit., p. 221.). Drauge su efektingąja žmona Olga Švede jis buvo XX a. 3-ojo dešimtmečio Kauno bohemos ašis, be kurios neapsiėjo reikšmingesni tuometinio kultūrinio sąjūdžio renginiai, reiškiniai ar stilingi vakarėliai. Kūrėjas, kuriame skleidėsi beveik chrestomatinė menininko tragedija – jo viduje švietusi per ryški idealo, kūrybinės ugnies saulė juo skausmingiau atvėrė žemiškojo gyvenimo netobulybes ir išryškino tamsiuosius priklausomybės šešėlius. Būtent jie kadaise jauniausią Peterburgo dailės akademijos profesorių nulydėjo į kapus, nesulaukus nė 44-ojo gimtadienio...
   Vienas iš reikšmingiausių Vladimiro Dubeneckio kūrinių, vainikuojančių menininko kūrybą, buvo Vytauto Didžiojo muziejaus pastatas. Architekto sąsajų su šiuo muziejumi būta ir anksčiau: projektuota laikinoji M. K. Čiurlionio galerija, nemažai bendrauta su Pauliumi Galaune – ilgamečiu muziejaus direktoriumi, su kuriuo darbuotasi dar ir Valstybės Archeologijos komisijoje –komisijos dėka daugybė eksponatų pasiekė muziejaus fondus ir mūsų laikus.
   Virtualioje parodoje pristatomi architektūriniai projektai, brėžiniai bei eskizai, scenografijos kūriniai, foto-dokumentinė medžiaga – tik dalis Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus rinkiniuose saugomo išlikusio V. Dubeneckio kūrybinio palikimo.

   Violeta Jocienė

Parodos objektai

   
 • Kostiumo eskizas V. Krėvės-Mickevičiaus veikalui „Skirgaila“

  Kostiumo eskizas V. Krėvės-Mickevičiaus veikalui „Skirgaila“, 1924 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre stovi dainuojantis senas vyras su barzda ir ilgais smailais ūsais, rankose laiko kankles. Ant pečių – rudas apsiaustas. Apsiavęs vyžomis.  Rūbai pilkšvi, perrišti tautine juosta. Dešinėje viršuje – kanklių eskizas pieštuku, apačioje – kojos su vyža detalė.

 • Scenovaizdžio eskizas

  Scenovaizdžio eskizas, 1920-03-11

  Vladimiras Dubeneckis

  Kompoziciniame piešinio centre pavaizduotas pastato fragmentas, užimantis beveik visą fono erdvę. Virš jo, kartuše su plevėsuojančiais kaspinais, įkomponuotas skaičius XXII“. Pirmame plane pavaizduota šokanti porelė. Apačioje dešinėje signatūra: „V. D. 11/3/20“.

 • Scenovaizdžio eskizas

  Scenovaizdžio eskizas, XX a. 3 deš.

  Vladimiras Dubeneckis

  Kompoziciniame piešinio centre pavaizduotas bokšto tipo pastatas, jo kairėje – medžių grupė, už pastato – peizažas su properšomis, melsvu ir gelsvu dangaus fonu. Pirmame plane judesyje pavaizduota žmogaus figūrėlė. Kompoziciją rėmina kulisų užuolaida.

 • Vyras iš liaudies. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Vyras iš liaudies. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre kiek pasisukęs į kairę stovi senas vyras žila ilga barzda ir smailais ūsais. Kairė ranka atremta į aukštą rudą lazdą. Ant pečių mėlynas apsiaustas. Rūbai pilkšvai alyviniai, perrišti raudona juosta. Kepurė ruda, batai aukšti, rudi, smaili.

 • Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Pavaizduota uolėta spalvinga pakrantė. Iš šonų – aukšti melsvai ir žalsvai pilki skardžiai, tolumoje matyti geltoni, oranžiniai, žalsvi uolynai. Pirmame plane dešinėje, prie nedidelio akmens, – raudona trijų sėdinčių žmonių grupė. Dangus lygus, viršuje  melsvas, žemiau – rausvas.

 • Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Pavaizduota akmeninė terasa. Dešinėje – akmeninio pastato siena su įėjimu, puoštu apvalia akmenine arka viršuje. Už sienos auga trys palmės. Centre stovi moters figūra. Fone – lygus melsvas dangus ir oranžinių kalnų juosta. 

 • Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Pavaizduotas didingų rūmų fasado, pastatyto iš stambių akmens luitų, fragmentas. Tarp dviejų kolonų – trys arkiniai įėjimai. Prie centrinio įėjimo šonu stovi du sargybiniai su ietimis. Šoninėse nišose fragmentiškai nupiešti žmonių siluetai. Koloritas pilkas.

 • Beranžera. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Beranžera. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre šonu stovi jauna mergina garbanotais rusvais plaukais, viršugalvyje perrištais mėlyna juostele. Ant pečių prisegtas rudas apsiaustas, krentantis žemyn klostėmis. Suknelė balkšva, puošta mėlynais apvadais.

 • Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Dekoracijos eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Banguotoje mėlynoje jūroje plaukia puošnus medinis irklinis burinis laivas. Denyje – trijų žmonių figūros. Laivo priekis drožinėtas, papuoštas moters, pučiančios trimitą, figūra. Išpūstą violetinės spalvos burę puošia sparnuota būtybė liūto galva. Dangus viršuje mėlynas, horizonte oranžinis nuo besileižiančios saulės.

 • Karalienė. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Karalienė. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre trimis ketvirčiais pasisukusi į dešinę stovi jauna graži moteris su puošnia karūna ant galvos. Apsigobusi žaliai mėlynu apsiaustu, per petį susegtu didele sidabro sage. Kairė ranka pakelta prie krūtinės, dešinė paslėpta po apsiaustu, kurio kraštai puošti ornamentuota balta juosta. Rūbai balti, apykaklė ornamentuota, kurpaitės smailos.

 • Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre priekiu stovi barzdotas vyras juodais banguotais plaukais, apsisiautęs raudona baltai dekoruota mantija. Kairėje pusėje prie peties prispaustas kalavijas. Dešinėje atskirai nupiešta puošni karūna, o žemiau – kepurė.

 • Rosali de Brev. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“

  Rosali de Brev. Kostiumo eskizas R. Rolano veikalui „Liudvikas Šventasis“, 1927 m.

  Vladimiras Dubeneckis

  Centre stovi dama gelsvais plaukais, įmantriais juodais su žydru rūbais. Ant pečių – balkšvas apsiaustas, kurį ji prilaiko kaire ranka. Suknelė sujuosta diržu su kutais. Ant galvos siaurutė diadema. Moteris žvelgia žemyn.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 36
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.